Kontinuirani povišeni pritisak zraka u dišnim putevima za liječenje apneje u nedonoščadi

Ključne poruke

Nismo pronašli niti jedno ispitivanje koje je usporedilo CPAP (engl. continuous positive airway pressure, metodu neprekidnog povećanog pritiska u dišnim putevima) s potpornom njegom za apneju u nedonoščadi.

Pronašli smo četiri ispitivanja koja su uspoređivala različite vrste CPAP-a. Ispitivanja su bila mala, a postoji mogućnost da je na pruženu skrb zdravstvenih djelatnika utjecala spoznaja o vrsti liječenja koje je pojedino dijete primilo. Stoga, na temelju ovih ispitivanja ne možemo zaključiti postoji li ikakva razlika između različitih vrsta CPAP-a u smanjenju apneje kod prijevremeno rođene djece.

Što je apneja nedonoščadi?

Djeca koja se rode rano (prijevremeno) mogu imati produljene stanke u disanju. Kod prijevremeno rođenog djeteta, takve pauze zovemo apneja nedonoščadi. Apneja može biti posljedica nezrelosti mehanizama koji kontroliraju disanje ili slabosti mišića koji tijekom disanja održavaju dišne puteve otvorenim. Kod jako izražene apneje, otkucaji djetetovog srca se uspore, što dovodi do pada razine kisika u krvi. Ako se to događa često, može utjecati na razvoj djetetovog mozga. Kada djeca imaju izraženu apneju, pokušava se pomoći potpornom njegom. To se može provoditi stimulacijom djeteta nježnim trljanjem ekstremiteta ili pomicanjem djetetovih udova te davanjem kisika ili kombinacijom oba pristupa.

Što je CPAP?

Kontinuirani povećani pritisak u dišnim putevima (CPAP) je oblik potpore disanju, koji se smatra vrstom neinvazivne ventilacije. Kontinuirani povećani pritisak se primjenjuje putem nosne maske koja dopušta djetetu da nastavi samostalno disati, ali je samostalno disanje na ovaj način olakšano jer primjena pozitivnog pritiska pomaže održavanje dišnih puteva otvorenim.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Željeli smo saznati može li korištenje CPAP-a u nedonoščadi smanjiti apneju ili potrebu za invazivnim načinom ventilacije kao što je mehanička ventilacija, tj. upotreba stroja za disanje. Također smo htjeli znati je li neka određena metoda primjene CPAP-a učinkovitija od druge.

Kako je proveden ovaj Cochraneov sustavni pregled?

Tražili smo ispitivanja koja su uključila prijevremeno rođenu djecu za koje su istraživači smatrali da je CPAP potreban za liječenje njihove apneje. Uključili smo ispitivanja koja su uspoređivale CPAP s potpornom njegom (kao što su stimulacija, kisik, ili oboje) ili ispitivanja koja su samo uspoređivala različite vrste CPAP-a.

Što smo pronašli?

Nismo pronašli niti jedno ispitivanje koje je usporedilo CPAP s potpornom njegom. Pronašli smo samo četiri mala ispitivanja koja su uključivala 138 prijevremeno rođene djece a u kojima je rađena usporedba između dvaju različitih oblika CPAP-a. Tri ispitivanja sadržavala su po jednu usporedbu CPAP primjene dok četvrto istraživanje nije sadržavalo iskoristive podatke. Trajanje CPAP-a u četiri ispitivanja bilo je između 4 i 48 sati. Analizom ovih ispitivanja nismo uspjeli saznati postoji li razlika između različitih vrsta CPAP-a. Svako je ispitivanje imalo samo po jednu usporedbu, rezultati su zbog veličine uzoraka bili neprecizni a na skrb koju su zdravstveni djelatnici pružili mogla je utjecati činjenica da su znali u kojoj je skupini bilo pojedino dijete.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 6. rujna 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Irena Zakarija-Grković. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information