Onkoplastična poštedna operacija dojke (O-BCS) za žene s primarnim karcinomom dojke

Dosadašnje spoznaje

Tradicionalna operacija karcinoma dojke nižeg stadija je poštedna operacija dojke (engl. standard breast-conserving surgery, S-BCS) kojom se dojka nastoji sačuvati koliko god je to moguće. U žena koje imaju tumor velikih dimenzija naspram dimenzija dojke, očuvanje dojke uz odstranjenje cijele tumorske mase može predstavljati izazov i značiti da je u ovakvim situacijama potrebna mastektomija. Najvažniji dio kirurškog liječenja karcinoma dojke je odstranjenje cijele tumorske mase. Posljednjih godina se tehnikama onkoplastične kirurgije karcinoma dojke koje nastoje očuvati što je moguće više zdravog tkiva principima plastične kirurgije, što daje bolji kozmetički rezultat. Onkoplastična poštedna operacija dojke (O-BCS) može dovesti i do većeg zadovoljstva i bolje kvalitete života pacijentica.

Tradicionalno, kirurzi su uspijevali očuvati tkivo dojke odstranjenjem tumorske kvržice (S-BCS) ili rekonstrukcijom odmah nakon mastektomije. O-BCS uključuje uklanjanje tumorske mase, te pomicanje ili podešavanje preostalog tkiva dojke okolo (volumno pomicanje) ili korištenje tkiva s drugih dijelova tijela da bi se prekrio defekt nakon operacije (volumna zamjena). Postoje brojne tehnike koje se ubrajaju u O-BCS, a koje su u cijelosti nabrojene u drugim dijelovima sustavnog pregleda; sve su u principu slične.

Cilj sustavnog pregleda

Pregledani su dokazi o učincima O-BCS (uklanjanje dijela tkiva dojke i rekonstrukcija preostalog dijela bilo njegovim pomjeranjem (mamoplastika - volumno pomicanje) ili korištenjem tkiva sa drugih dijelova tijela (parcijalna rekonstrukcija dojke - volumna zamjena) u usporedbi sa ostalim S-BCS (odstranjenje tumorske mase dojke bez potrebe za prilagođavanjem preostalog tkiva) i mastektomijom (potpuno odstranjenje tkiva dojke sa ili bez rekonstrukcije). Proučavali smo rezultate zahvata na ishode povezane s karcinomom (lokalni recidivi, preživljenje bez bolesti i ukupno preživljenje), kvalitetu života i kozmetičke ishode kod žena s karcinomom dojke.

Značajke istraživanja

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do kolovoza 2020. godine. Analizirano je 78 istraživanja koja su uključivala 178,813 pacijentica s karcinomom dojke. Istraživanja su uspoređivala O-BCS sa S-BCS, O-BCS sa samom mastektomijom i O-BCS sa mastektomijom uz rekonstrukciju. Neka istraživanja su radila više od jedne usporedbe.

Ključni rezultati

Čini se da je O-BCS imao slične stope lokalnih recidiva (što znači da se karcinom javio ponovo u istoj dojci) i preživljenja bez bolesti (bez naznaka karcinoma dojke nakon početnog liječenja) u usporedbi sa S-BCS, i da je doveo do manje potrebe za naknadnom kirurškom intervencijom (koja je potrebna ukoliko tumor nije u potpunosti odstranjen tijekom prvog zahvata). O-BCS može dovesti do više komplikacija i više biopsija u narednim godinama u usporedbi sa S-BCS. Čini se da O-BCS pruža veće zadovoljstvo pacijentici i više ocjene kirurgu zbog krajnjeg izgleda dojke, međutim, dokazi za to su niske razine pouzdanosti, a zbog nedostatka brojčanih podataka nije bilo moguće objediniti rezultate različitih istraživanja.

Nije bilo moguće zaključiti jesu li lokalni recidiv i preživljenje bez bolesti u slučaju O-BSC slični mastektomiji sa ili bez rekonstrukcije s obzirom na nedostatak kvalitetnih istraživanja. Čini se da O-BSC ima manje komplikacija u usporedbi sa zahvatima koji uključuju mastektomiju.

U praksi bi odluka o izvedbi O-BCS trebala biti donesena u suradnji s kirurgom, uzimajući u obzir potencijalne rizike i koristi.

Pouzdanost dokaza

Pouzdanost dokaza u ovom sustavnom pregledu bila je veoma niska. Istraživanja su imala određene metodološke nedostatke. Razlike u skupinama koje se tiču stupnja karcinoma i ostalih oblika liječenja su potencijalno mogli utjecati na rezultate. To je neminovno moglo utjecati na ishode, zbog čega je potrebno još istraživanja o ovoj temi.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ema Avdić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information