Prisutnost obitelji tijekom reanimacije

Zašto je ovo pitanje važno?

Bolesnici i njihova obitelj sve više očekuju da budu aktivno uključeni u odluke o liječenju. No, postoji bojazan da prisutnost obitelji tijekom reanimacije može dovesti do simptoma nalik posttraumatskom stresnom poremećaju (PTSP) u same obitelji ili imati negativan učinak na djelovanje zdravstvenih profesionalaca, odnosno sniziti razinu kvalitete intenzivne skrbi. Postoji također bojazan da bolesnikova prava mogu biti narušena jer su njegove misli i želje u takvoj situaciji neizgovorene. Potrebe svih osoba u ovoj situaciji moraju biti balansirane, jer postupci koji uključuju bolesnike, obitelj i zdravstvene djelatnike su trijada odnosa koji međusobno imaju utjecaj.

Što smo htjeli saznati?

Željeli smo proučiti postojeće dokaze o posljedicama prisutnosti obitelji tijekom reanimacije, uključujući srčani zastoj, traumu i akutnu medicinsku skrb.

Primarni cilj ovog pregleda bio je istražiti kako nuđenje rodbini mogućnosti da budu nazočni tijekom srčanog zastoja, traume ili akutne medicinske skrbi svojih najmilijih utječe na pojavu simptoma povezanih s PTSP-om kod rodbine.

Sekundarni cilj ovog pregleda bio je proučiti kako ponuda tog izbora utječe na učestalost depresije, anksioznosti i žalovanja u obitelji i kakav je učinak na trajanje medicinske skrbi, kakav je utjecaj na zdravstvene djelatnike, kvalitetu skrbi i šanse za preživljenjem.

Kako je proveden ovaj Cochraneov sustavni pregled?

Pretražili smo medicinske baze podataka do 22. ožujka 2022. godine bez jezičnih limitacija. Provjerili smo reference i kontaktirali autore kako bismo pronašli dodatna istraživanja. Uključili smo randomizirana klinička ispitivanja (vrstu istraživanja gdje su ispitanici randomizirano raspoređeni u jednu od dvije ili više intervencijskih skupina) odraslih osoba koji su bili prisutni tijekom reanimacije njihovog člana obitelji.

Što smo pronašli?

Uključili smo 2 ispitivanja (3 znanstvena članka) s 595 ispitanika koji su bili stari između 19 i 78 godina. Jedno ispitivanje je uključivalo 15 predbolničnikih hitnih kliničkih jedinica u Francuskoj i prisustvo obitelji pri reanimaciji bolesnika s srčanim zastojem. Ovo je ispitivanje imalo jednogodišnju evaluaciju koju smo uključili u pregled. Drugo uključeno ispitivanje je mala pilotna studija o prisustvu obitelji pri reanimaciji bolesnika s srčanim zastojem ili traumom u jedinici hitne službe u Velikoj Britaniji.

Ključni rezultati

Nije bilo dovoljno dokaza kako bismo mogli donijeti jasne zaključke o utjecaju prisutnosti obitelji pri reanimaciji na niti jedan od proučavanih ishoda. Ukupno promatrajući, čini se da prisutnost obitelji pri reanimaciji smanjuje PTSP, anksioznost, depresiju i tugovanje; no, kako je ispitivanja bilo malo i imaju visoki rizik od pristranosti, sam učinak je neizvjestan. Jedno od uključenih ispitivanja je također mjerilo trajanje reanimacije bolesnika i osobni stres u medicinskih djelatnika tokom reanimacije u prisustvu obitelji; nije nađeno razlika između skupina.

Koliko su pouzdani ovi rezultati?

Naše povjerenje (sigurnost) u dokaze je vrlo nisko. Premalo je dokaza da bismo mogli izvući bilo kakav čvrsti zaključak o prisutnosti obitelji pri reanimaciji bolesnika na psihološke ishode obitelji ili druge promatrane ishode.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Vibor Milunović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information