Umetanje kontracepcijskog implantata tijekom istog posjeta kad se obavlja pobačaj ili tijekom kontrolnog posjeta

Istraživačko pitanje

Usporedili smo stopu inicijacije, učinkovitost i nuspojave umetanja kontracepcijskog implantata (implantat za kontrolu rađanja) u istom posjetu kad se obavlja pobačaj u odnosu na odgođeno umetanje u kontrolnom posjetu.

Dosadašnje spoznaje

Kontracepcijski implantat vrlo je učinkovita metoda kontrole rađanja koja je reverzibilna i osigurava dugo trajanje zaštite od trudnoće. Ova metoda je prikladna za gotovo sve žene, uključujući i žene koje su završile trudnoću vađenjem ili izbacivanjem. Budući da se mnoge žene ne vraćaju na kontrolni pregled nakon pobačaja i imaju niske stope korištenja kontracepcije, umetanje kontracepcijskog implantata prilikom obavljanja pobačaja obećavajući je pristup koji zaslužuje razmatranje.

Značajke istraživanja

Tražili smo randomizirana kontrolirana ispitivanja (ispitivanja u kojima su sudionici nasumično raspoređeni u jednu od dvije ili više skupina za liječenje) objavljenih do ožujka 2021. godine. Ispitali smo je li umetanje kontracepcijskih implantata tijekom istog posjeta u kojem se obavlja pobačaj naspram kontrolnog posjeta utjecalo na korištenje ove metode kontracepcije. Uključili smo tri ispitivanja s ukupno 1,162 žene koje su odabrale implantat za kontracepciju nakon pobačaja, a kojima je dodijeljeno neposredno umetanje na posjetu ili na kontrolnom pregledu.

Ključni rezultati

Upotreba kontracepcijskog implantata može biti veća ako se umetne tijekom istog posjeta kad se obavlja i pobačaj. Dokazi sugeriraju da takvo umetanje vjerojatno poboljšava ugradnju kontracepcijskih implantata. Takav raspored umetanja implantata može malo povećati stopu korištenja nakon šest mjeseci. Čini se da postoji mala ili nikakva razlika između skupina u ukupnoj stopi neuspjeha medicinskog pobačaja i nuspojavama krvarenja mjesec dana nakon pobačaja. Dokazi također pokazuju da trenutno umetanje kontracepcijskih implantata vjerojatno smanjuje stopu neželjenih trudnoća unutar šest mjeseci nakon pobačaja.

Pouzdanost dokaza

Sveukupno, pouzdanost dokaza bila je umjerena do vrlo niska. Daljnja kvalitetna, dobro osmišljena randomizirana kontrolirana ispitivanja pružit će značajne rezultate o stopama neželjene trudnoće i nuspojava nakon postavljanja kontracepcijskih implantata tijekom istog posjeta kad se obavlja pobačaj, u usporedbi s umetanjem unutar šest tjedana nakon istog.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ivana Perić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information