Kortikosteroidi u liječenju periorbitalnog i orbitalnog celulitisa

Cilj sustavnog pregleda
Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je otkriti jesu li steroidi učinkoviti u liječenju ozbiljnih infekcija u području oko oka, koje se označavaju kao periorbitalni i orbitalni celulitisi. Ove infekcije mogu dovesti do komplikacija kao što su sljepoća, infekcije mozga ili smrt. Također smo željeli provjeriti djeluju li steroidi jednako ili drugačije u djece i odraslih.

Ključne poruke
Ne znamo jesu li steroidi učinkoviti u liječenju periorbitalnog i orbitalnog celulitisa. Pronađeno je samo jedno istraživanje koje se bavilo ovom problematikom, a koja je ukazalo na moguće koristi terapije steroidima u kombinaciji s antibioticima. Međutim, veća i kvalitetnija istraživanja su potrebna s ciljem boljeg razumijevanja ove teme.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?
Periorbitalni i orbitalni celulitis su potencijalno ozbiljne infekcije područja oko oka. Infekcije ovoga tipa se obično liječe u bolnicama zbog mogućnosti nastanka ozbiljnih komplikacija. Jedan od predisponirajućih čimbenika za razvoj komplikacija je ograničeno područje unutar koštanih struktura u kojima se oko nalazi. Kada dođe do razvoja otoka u ovom području zbog infekcije, tlak unutar tkiva poraste, što može oštetiti oko. Steroidi su lijekovi koji mogu smanjiti otok, ali mogu utjecati i na sposobnost organizma da se odupre infekciji. Ne postoje jasne smjernice za upotrebu steroida u liječenju periorbitalnog i orbitalnog celulitisa, a postoje razlike u pristupu među liječnicima. U ovom je sustavnom pregledu korištena standardna metodologija, uz koju su tražena istraživanja u kojima su pacijentima dani steroidi ili drugi lijekovi nasumično, a nakon toga je napravljena usporedba rezultata.

Ključni rezultati
Pronašli smo jedno istraživanje koje je uspoređivalo antibiotike sa kombinacijom antibiotika i steroida u liječenju periorbitalnog i orbitalnog celulitisa. Istraživanje je uključivalo 21 sudionika, od kojih je njih 7 koristilo isključivo antibiotike, a 14 kombiniranu terapiju. Istraživanje je obuhvatilo osobe dobi od 10 godina i starije, ali nije zabilježila razliku u načinu na koji su na terapiju reagirala djeca u usporedbi s odraslima. Sudionici koji su koristili antibiotike uz steroide trebali su manje antibotika, jer su kod njih ranije primijećeni znakovi poboljšanja u usporedbi sa skupinom koja je primala isključivo antibiotike. Nije zabilježena razlika između skupina u dužini boravka u bolnici. Međutim, teško je sa sigurnošću tvrditi je li terapija steroidima u kombinaciji sa antibioticima učinkovitija u liječenju periorbitalnog i orbitalnog celulitisa na osnovu jednog istraživanja; daljnja istraživanja su potrebna za konačne preporuke.

Datum pretraživanja dokaza
Pretražena su istraživanja objavljena do 2.ožujka 2020.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ema Avdić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information