Ginkgo biloba kao biljni dodatak za tinitus

Što je tinitus?

Tinitus je simptom kod kojeg ljudi imaju percepciju zvuka bez postojanja njegovog vanjskog izvora. Često se opisuje kao zvonjenje, šištanje, zujanje ili pištanje. Čest je, pogađa između 5% i 43% opće populacije, a njegova učestalost raste s dobi. Za neke je ljude tinitus uporan i problematičan, a može dovesti do problema sa spavanjem (nesanica), poteškoća s koncentracijom, poteškoća u komunikaciji i društvenoj interakciji te tjeskobe i depresije. Liječenje može uključivati edukaciju i savjetovanje, terapiju opuštanja, proces učenja o tome kako se nositi s tinitusom na svjesnoj i podsvjesnoj razini (engl. tinnitus retraining therapy, TRT), kognitivnu bihevioralnu terapiju (KBT), generatore zvuka ili slušna pomagala i terapije lijekovima. Koristi se i biljni dodatak Ginkgo bilobe.

Što smo željeli doznati?

Željeli smo doznati smanjuje li suplement Ginkgo bilobe jačinu tinitusa i ima li neželjene ili štetne učinke.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo ispitivanja koja su Ginkgo bilobu usporedila s placebom („lažnim” liječenjem), s nikakvim liječenjem ili s edukacijom kod odraslih i djece sa tinitusom. Usporedili smo i saželi rezultate ispitivanja te ocijenili pouzdanost dokaza na temelju čimbenika kao što je način provođenja ispitivanja i koliko je ljudi bilo uključeno.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 12 ispitivanja (s ukupno 1,915 sudionika). Jedanaest ispitivanja je usporedilo učinke Ginkgo bilobe s placebom. Jedno ispitivanje je usporedilo učinke Ginkgo bilobe u kombinaciji sa slušnim pomagalima naspram samih slušnih pomagala.

Ključni rezultati

Kad smo kombinirali rezultate dva ispitivanja koja su mjerila jačinu tinitusa na isti način, doznali smo da Ginkgo biloba može imati mali ili nikakav učinak u usporedbi s placebom, ali dokazi su jako nesigurni. Pregledali smo četiri ispitivanja koja nisu zabilježila ozbiljne štetne učinke, od kojih nijedno ispitivanje nije prijavilo nijedan pa posljedično kod Ginkga vjerojatno nema razlike u riziku u usporedbi s placebom. Međutim, uključena ispitivanja nisu promatrala potencijalno štetne učinke Ginkgo bilobe u kombinaciji s drugim lijekovima. Vjerojatno nema razlike između Ginkga bilobe i placeba u učinku na glasnoću tinitusa, ali ti su dokazi jako nesigurni. Vjerojatno nema razlike u drugim ishodima (kvaliteta života povezana sa zdravljem i manji, neželjeni učinci kao što su gastrointestinalne smetnje, glavobolja i alergijska reakcija). Nema dokaza koji bi upućivali na činjenicu da Ginkgo biloba ima učinak na tinitus u usporedbi s placebom.

Jedno ispitivanje je usporedilo učinke Ginkgo bilobe u kombinaciji sa slušnim pomagalima naspram samih slušnih pomagala. Ono je procijenilo razliku u promjeni jačine tinitusa i glasnoće koristeći vremenski raspon od tri mjeseca. To ispitivanje nije izvijestilo o drugim ishodima koji su nas zanimali. Ovo je bilo pojedinačno, vrlo malo ispitivanje (22 osobe), a dokazi su bili jako nesigurni. Nismo uspjeli doći do bitnih zaključaka iz nalaza tog ispitivanja.

Koja su ograničenja dokaza?

Iako smo pronašli 12 ispitivanja, polovica njih nije izvijestila o ishodima koji su nas zanimali. Nismo mogli kombinirati rezultate mnogih preostalih ispitivanja. Nismo sigurni u dokaze o učinku Ginkgo bilobe na jačinu tinitusa u usporedbi s placebom. Neki ljudi su odustali od jednog istraživanja, uključeni su samo ljudi stariji od 60 godina, istraživanja su bila mala te je vrlo malo istraživanja izvijestilo o ovom važnom ishodu. Niska je pouzdanost dokaza o ozbiljnim štetnim učincima jer ni u jednoj skupini nijedan nije prijavljen, a ispitivanja su možda imala problema u načinu provedbe. Niska je pouzdanost dokaza o glasnoći tinitusa jer je ispitivanje koje ju je mjerilo bilo vrlo malo, neki su ljudi odustali i samo je ovo ispitivanje izvijestilo o ovom važnom ishodu. Niska je pouzdanost dokaza o kvaliteti života povezanoj sa zdravljem i manjim neželjenim učincima jer su ispitivanja bila mala i možda su imala probleme s načinom provođenja.

Vrlo je niska pouzdanost dokaza o učincima Ginkga u kombinaciji sa slušnim aparatima jer je broj sudionika u ispitivanju bio jako malen.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Aleksandra Radman Tomić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information