Je li navođenje ultrazvukom dobra opcija za postavljanje venskih kanila u odraslih pacijenata?

Što je postavljanje venske kanile?

Postavljanje venske kanile jedan je od osnovnih postupaka u medicini. Uključuje postavljanje tanke, fleksibilne cjevčice (poznate kao kateter ili kanila) u venu uz pomoć igle. Taj je postupak poznat kao „kanulacija“. Nužan je kod davanja tekućina ili lijekova, kao i kod uzimanja uzoraka krvi.

Postavljanje venske kanile obično se provodi nakon pronalaženja vene na šaci ili ruci pomoću vida i opipa. To je poznato kao topografska orijentacija. Postavljanje venske kanile ponekad je teško i zahtjeva više uboda u slučaju kada nije moguće pronaći adekvatnu venu. U slučajevima kada postavljanje kanile koristeći topografsku orijentaciju nije uspješno, sljedeći je korak centralni venski kateter u području vrata ili prsnog koša. No, postavljanje centralnog venskog katetera može imati ozbiljne komplikacije, poput infekcije, tromboze (stvaranja krvnih ugrušaka) i pneumotoraksa (kolabiranog plućnog krila). Također je dugotrajno i skupo. Postavljanje centralnog venskog katetera stoga bi trebala biti posljednja opcija.

Kako navođenje ultrazvukom (engl. ultrasonographic guidance, USG) može pomoći?

Ultrazvuk može pronaći vene nevidljive oku. Osim toga, omogućuje prikaz igle i važnih okolnih struktura koje ne bi smjele biti ozlijeđene prilikom postavljanja kanile. Navođenje ultrazvukom često se koristi za postavljanje centralnih venskih katetera, ali korisnost prilikom postavljanja perifernih venskih kanila je nejasna.

Cilj ovog sustavnog pregleda

Željeli smo saznati je li navođenje ultrazvukom korisno i sigurno u usporedbi s topografskom metodom prilikom postavljanja perifernih venskih kanila u odraslih pacijenata. Također smo željeli saznati razlikuje li se korištenje USG-a u osoba kod kojih je kanulacija procijenjena kao teška, umjereno teška i lagana.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Izvršili smo pretragu istraživanja koja uspoređuju učinke ultrazvučnog navođenja i topografske orijentacije prilikom postavljanja venskih kanila u odraslih. Saželi smo rezultate tih istraživanja i procijenili pouzdanost dokaza na temelju čimbenika poput metoda i veličine uzorka.

Ključni rezultati

Pronašli smo 16 istraživanja s 2,267 sudionika koja su uspoređivala postavljanje venskih kanila uz ultrazvučno navođenje i topografsku orijentaciju. Učinak ultrazvučnog navođenja ovisio je o težini kanulacije upotrebom topografske orijentacije. Najveći je učinak primijećen u pacijenata koji su ocijenjeni kao „teški“ za kanulaciju, i bio je sve manji kako je kanulacija postajala lakša.

- U pacijenata kod kojih je kanulacija teška, navođenje pomoću ultrazvuka može povećati uspjeh kanulacije pri prvom pokušaju kao i ukupnu uspješnost kanulacije te nije imalo jasan učinak na bol koju su pacijenti osjetili.

- U pacijenata kod kojih je kanulacija procijenjena kao umjereno teška, navođenje ultrazvukom vjerojatno je povećalo uspješnost kanulacije iz prvog pokušaja i nije bilo jasnog učinka na bol koju su pacijenti osjetili. Niti jedno istraživanje nije pratilo ukupni uspjeh kanulacije.

- U pacijenata kod kojih je kanulacija procijenjena kao laka, navođenje ultrazvukom smanjilo je uspjeh kanulacije iz prvog pokušaja i vjerojatno povećalo bol koju su pacijenti osjetili. Niti jedno istraživanje nije pratilo ukupni uspjeh kanulacije.

Koja su ograničenja dokaza?

Nemamo veliko povjerenje u dokaze jer istraživanja nisu uvijek mjerila ishode na pouzdan način. Osim toga, postoje značajne razlike među istraživanjima po pitanju definicije težine kanulacije uz topografsku orijentaciju i „neuspjele punkcije“.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do studenoga 2021. godine. Pronašli smo 6 istraživanja koja su u tijeku. Rezultate ovih istraživanja uključit ćemo u obnovljene inačice ovog sustavnog pregleda.

Ključne poruke

U pacijenata kod kojih je postavljanje venske kanile upotrebom topografske metode teško, navođenje ultrazvukom može poboljšati uspješnost kanulacije iz prvog pokušaja kao i sveukupnu uspješnost, i nema jasan učinak na bol. U pacijenata kod kojih je kanulacija umjereno teška, navođenje ultrazvukom vjerojatno neznatno poboljšava uspješnost kanulacije iz prvog pokušaja, i možda nema jasan učinak na bol. U pacijenata kod kojih je kanulacija jednostavna, navođenje ultrazvukom smanjuje uspješnost kanulacije iz prvog pokušaja i vjerojatno neznatno doprinosi osjećaju boli.

Nedostatak zajedničkih definicija među uključenim istraživanjima onemogućio je pouzdanu usporedbu rezultata. Buduća istraživanja trebala bi koristiti zajedničke definicije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Igor Vlašiček. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information