Tenisice za trčanje za sprječavanje ozljeda donjih ekstremiteta pri trčanju kod odraslih

Pitanje sustavnog pregleda

Utječu li različite vrste tenisica za trčanje na rizik od nastanka ozljeda donjih ekstremiteta?

Ključne poruke

Neutralne tenisice ili one s ortopedskom potporom mogu dovesti do male ili nikakve razlike u broju trkača koji su zadobili ozljede ili u zadovoljstvu obućom u usporedbi s minimalističkim tenisicama.

Nije sigurno smanjuju li tenisice s tehnologijom kontrole pokreta učestalost ozljeda, u usporedbi s neutralnim ili tenisicama s potporom.

Tenisice sa mekim među-potplatom mogu imati mali ili nikakav utjecaj na učestalost ozljeda u usporedbi s tenisicama s tvrdim među-potplatom.

Nije jasno utječu li stabilizirajuće tenisice na učestalost ozljeda u usporedbi s neutralnim ili tenisicama s potporom.

Nije jasno utječu li tenisice s tehnologijom kontrole pokreta na učestalost ozljeda u usporedbi s tenisicama s potporom.

Odabir obuće za trčanje s obzirom na oblik stopala i gaza vjerojatno ne utječe na pojavu ozljeda.

Buduća su istraživanja potrebna kako bi došlo do jasnog definiranja dizajna tenisica za trčanje kako bi se iste mogle klasificirati. Definicija trkaće ozljede trebala bi se koristiti dosljedno i biti potvrđena od strane zdravstvenih djelatnika. Istraživači bi trebali raditi randomizirana kontrolirana ispitivanja kako bi osnažili dokaze i dodatno istražili utjecaj različitih tipova tenisica na pojavu ozljeda za različite grupe vježbača.

Tenisice za trčanje i ozljede pri trčanju

Tenisice za trčanje dizajnirane su sa značajkama koje smanjuju opseg pokreta stopala ili količinu sile koja se primjenjuje na tijelo, s ciljem smanjenja rizika od ozljeda pri trčanju. Na temelju dizajnerskih značajki tenisice za trčanje mogu se općenito klasificirati kao tenisice s kontrolom pokreta, stabilizirajuće tenisice, neutralne ili amortizirajuće ili kao minimalističke ako ne pružaju navedene značajke.

Cilj ovog sustavnog pregleda

Autori su htjeli saznati:

mogu li različite vrste tenisica za trčanje smanjiti rizik od razvoja ozljeda donjih ekstremiteta

mogu li propisane tenisice za trčanje smanjiti rizik od razvoja ozljeda donjih ekstremiteta u usporedbi s uobičajenom obućom za trčanje

Kako je ovaj sustavni pregled proveden?

Autori su tražili istraživanja koja su uspoređivala učestalost trkaćih ozljeda (broj ozlijeđenih trkača ili ukupan broj ozljeda) u grupama trkača ili vojnog osoblja koje je koristilo različite tipove trkaćih tenisica.

Autori su usporedili i saželi rezultate i ocijenili povjerenje u dokaze na temelju čimbenika kao što su način provođenja istraživanja.

Ključni rezultati

Autori su pronašli 12 istraživanja koja su procjenjivala trkače amatere i tri istraživanja provedenima nad vojnicima. Ukupno je uključeno 11,240 sudionika, najveće je istraživanje obuhvatilo 3,952, a najmanje 24 sudionika. Napravljene su sljedeće usporedbe.

- Neutralne ili amortizirajuće tenisice u usporedbi s minimalističkim tenisicama (5 istraživanja, 766 sudionika)

- Tenisice s kontrolom pokreta u usporedbi s neutralnim/amortizirajućim tenisicama (2 istraživanja, 421 sudionik)

- Tenisice s mekim i tvrdim potplatom (2 istraživanja, 1,095 sudionika)

- Stabilizirajuće u usporedbi s neutralnim ili amortizirajućim tenisicama (1 istraživanje, 57 sudionika)

- Tenisice s kontrolom opsega pokreta u usporedbi sa stabilizirajućim tenisicama (1 istraživanje, 56 sudionika)

- Tenisice propisane s obzirom na oblik stopala s običnim tenisicama (3 istraživanja, 7,203 sudionika)

Istraživanja nisu koristila istu definiciju ozljede i u nekim istraživanjima su se pratile i ozljede drugih dijelova tijela, tj. ne samo nogu.

Ključni rezultati

Autori su pronašli sljedeće.

Neutralne/amortizirajuće tenisice ne utječu ili jako malo utječu na broj ozlijeđenih trkača ili njihovo zadovoljstvo obućom u usporedbi s minimalističkim tenisicama (dokazi niske razine pouzdanosti).

Nije jasno utječu li tenisice s kontrolom pokreta na broj trkača s ozljedom u usporedbi s neutralnim/amortizirajućim tenisicama, jer je pouzdanost dokaza bila vrlo niska.

Tenisice s mekim međupotplatom utječu malo ili nimalo na broj ozljeđenih trkača u usporedbi s tenisicama s tvrdim potplatom (dokazi niske razine pouzdanosti).

Nije jasno utječu li stabilizirajuće tenisice na broj ozlijeđenih trkača u usporedbi s neutralnim/amortizirajućim tenisicama jer je pouzdanost u dokaze bila vrlo niska.

Nije jasno utječu li tenisice s kontrolom pokreta na broj ozlijeđenih trkača u usporedbi sa stabilizirajućim tenisicama jer je pouzdanost u dokaze bila vrlo niska.

Propisivanje tenisica ovisno o obliku i gazu stopala vjerojatno ne utječe na učestalost ozljeda (dokazi umjerene razine pouzdanosti).

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Autori su umjereno pouzdani u dokaze iz istraživanja koja uspoređuju propisane i nepropisane tenisice, ali dokazi su bili ograničeni činjenicom da su ispitanici znali kakav tip tenisica koriste.

Autori imaju malo pouzdanosti u istraživanja koja su uspoređivala različite tipove tenisica za trčanje s obzirom da su ispitanici znali kakve tenisice koriste, broj ispitanika je bio ograničen i nije bilo dovoljno istraživanja koja su uspoređivala različite vrste tenisica.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information