Koje su dobrobiti i rizici programa zdravstvenog opismenjavanja za migrante?

Zdravstvena pismenost označava znanje, motivaciju i kompetencije (npr. sposobnosti čitanja i pisanja) koje su ljudima potrebne za pronalaženje, razumijevanje, procjenu i korištenje zdravstvenih informacija. Migranti su izloženi riziku od poteškoća sa zdravstvenom pismenosti (npr. kada ne poznaju dobro zdravstveni sustav države).

„Generička” zdravstvena pismenost omogućava ljudima pronalaženje, razumijevanje i korištenje općih zdravstvenih informacija kako bi donosili zdravstvene odluke. Zdravstvena pismenost „o određenim bolestima” omogućava ljudima pronalaženje, razumijevanje i korištenje informacija o određenoj bolesti ili upoznatost sa simptomima bolesti i razumijevanje mogućnosti liječenja.

Ključne poruke

Rezultati ukazuju na to da neki programi imaju male do umjerene pozitivne učinke na zdravstvenu pismenost migranata, iako je razina sigurnosti u te rezultate umjerena do niska. To znači da ovi programi mogu pomoći ljudima da poboljšaju svoje znanje, prepoznavanje i razumijevanje medicinskih termina i korištenje zdravstvenih informacija.

Postoji potreba za većim, dobro osmišljenim istraživanjima koja mjere dugoročne učinke programa zdravstvenog opismenjavanja migranata i migrantica.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Glavni cilj pregleda bio je saznati mogu li programi zdravstvenog opismenjavanja pomoći migrantima da poboljšaju svoju zdravstvenu pismenost. Još jedan od ciljeva bio je saznati imaju li migranti ili migrantice više dobrobiti od tih programa.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražena su istraživanja koja su proučavala programe za poboljšanje zdravstvene pismenosti kod migranata. Ti su programi uspoređeni s 1) odsutnošću programa zdravstvene pismenosti (npr. standardno liječenje), 2) pisanim informacijama o istoj zdravstvenoj temi (npr. kratka brošura), 3) nepovezanim programom zdravstvene pismenosti (sudionici su sudjelovali u sličnom programu, ali su informacije bile o različitoj zdravstvenoj temi) ili 4) drugim programom zdravstvenog opismenjavanja (sudionici su sudjelovali u drukčijem programu, ali su informacije bile o istoj zdravstvenoj temi).

Uključena istraživanja mjerila su zdravstvenu pismenost ili kao cjelokupni koncept ili samo njegove komponente (npr. razumijevanje zdravstvenih informacija). Autori su usporedili i saželi rezultate istraživanja te su ocijenili pouzdanost dokaza s obzirom na čimbenike poput metoda istraživanja.

Što je pronađeno?

Pronađena su 34 istraživanja koja su uključivala 8249 migranata sa širokim rasponom zdravstvenih problema. Sva istraživanja provedena su u državama s visokim dohotkom. Svi programi prilagođeni su kulturi, jeziku i razini pismenosti sudionika. Niti u jednom istraživanju nije utvrđeno da programi zdravstvenog opismenjavanja štetno djeluju, a u samo dvama istraživanjima prijavljene su moguće štete (anksioznost). U mnogim su istraživanjima prikazani kratkoročni rezultati (do šest tjedana nakon završetka programa, što je fokus ovog sažetka). Također je bilo nekoliko rezultata u kasnijim stadijima istraživanja (što je predstavljeno u glavnom sustavnom pregledu).

U usporedbi s nikakvim ili nepovezanim programom zdravstvenog opismenjavanja:

Programi za samoupravljanje zdravljem (dugoročni programi koji uključuju grupnu edukaciju i osobnu podršku) vjerojatno neznatno poboljšavaju samoučinkovitost u upravljanju vlastitom bolešću (što znači da su sudionici bili uvjereniji u svoje sposobnosti da djeluju na temelju zdravstvenih informacija). Programi za samoupravljanje zdravljem također mogu poboljšati zdravstvenu pismenost o određenoj bolesti i mogu blago poboljšati zdravstveno ponašanje, ali mogu imati neznatan učinak na znanje ili samoprocjenu zdravlja. Nije poznato poboljšavaju li programi za samoupravljanje zdravljem kvalitetu života ili korištenje zdravstvenih usluga.

Tečajevi za razvoj vještina zdravstvene pismenosti (grupna edukacija u kojoj sudionici na primjer uče što učiniti kako bi spriječili bolest) mogu poboljšati znanje i generičku zdravstvenu pismenost, ali mogu imati mali učinak na pismenost o depresiji ili zdravstveno ponašanje. Nije poznato poboljšavaju li oni kvalitetu života, zdravstvene ishode, korištenje zdravstvenih usluga ili samoučinkovitost.

Audio-/vizualna edukacija bez osobnih povratnih informacija (AVE) (što uključuje video edukaciju, interaktivnu informatičku edukaciju ili tiskane edukacijske foto-priče) vjerojatno poboljšava pismenost o depresiji i korištenje zdravstvenih usluga. AVE može poboljšati samoučinkovitost i blago unaprijediti znanje i namjeru traženja liječenja depresije, ali može imati neznatan učinak na zdravstveno ponašanje ili depresiju. Niti u jednom istraživanju nisu navedeni podatci o kvaliteti života.

Prilagođene liječničke upute (liječničke upute koje koriste jednostavan jezik, ilustracije ili slike) mogu poboljšati razumijevanje zdravstvenih informacija, ali mogu imati neznatan učinak na pridržavanje uzimanja lijekova. U niti jednom istraživanju nisu prikazani podatci o kvaliteti života, zdravstvenim ishodima, znanju, korištenju zdravstvenih usluga ili samoučinkovitosti.

U usporedbi s pisanim informacijama:

Programi za samoupravljanje zdravljem vjerojatno blago poboljšavaju vještinu čitanja i razumijevanja tiskanih dokumenata i samoučinkovitost, te zdravstvenu numeričku sposobnost. Programi za samoupravljanje zdravljem mogu poboljšati zdravstvenu pismenost o bilo kojoj bolesti, znanje i neka zdravstvena ponašanja, ali mogu imati neznatan učinak na prosudbu zdravstvenih informacija. Nije poznato poboljšavaju li programi za samoupravljanje zdravljem kvalitetu života, zdravstvene ishode ili korištenje zdravstvenih usluga.

AVE vjerojatno ima neznatan učinak na zdravstvenu pismenost o dijabetesu, ali vjerojatno poboljšava prosudbu i primjenu informacija. AVE može blago unaprijediti znanje. U niti jednom istraživanju nisu prikazani podatci o kvaliteti života, depresiji, zdravstvenom ponašanju, samoučinkovitosti ili korištenju zdravstvenih usluga.

AVE u usporedbi s drugim AVE-om:

Nije sigurno jesu li pripovjedački videozapisi bolji od videozapisa s činjeničnim znanjem s obzirom na to da su dokazi vrlo dvojbeni.

Imaju li migrantice ili migranti različite koristi od programa zdravstvene pismenosti?

Zdravstvena pismenost o dijabetesu kod migrantica može se poboljšati malo više nego kod migranata nakon AVE-a. Za druge usporedbe i ishode ili nisu pronađeni dokazi ili su rezultati dvojbeni

Koja su ograničenja dokaza?

Moguće je da su ljudi u nekim istraživanjima znali koju su intervenciju dobili. Osim toga, istraživanja su provedena u različitim skupinama migranata, koji dolaze iz različitih regija i s različitim zdravstvenim stanjima, a neka su istraživanja uključivala mali broj osoba.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 2. veljače 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Lucija Belošević. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information