Prva pomoć za trovanje na usta

Istraživačko pitanje

Pregledani su dokazi o učincima pružanja prve pomoći kod trovanja koju mogu pružiti i ljudi koji nisu zdravstveni djelatnici.

Dosadašnje spoznaje

Mnogo postupaka prve pomoći se preporuča za liječenje ljudi koji su progutali otrovne tvari. Neki oblici liječenja, poput aktivnog ugljena (AU), vežu se za otrov, ograničavajući njegovu apsorpciju u tijelu. Drugi mogu izazvati povraćanje (poput sirupa ipekakuane) ili razrjeđuju ili neutraliziraju otrov (pijenje vode, mlijeka ili sokova). Prilagođavanje položaja tijela također može imati učinak.

Značajke istraživanja

U ovaj su Cochraneov sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do prosinca 2018. Pretražena su visokokvalitetna istraživanja (s nasumično raspodijeljenim ispitanicima u različite skupine) koja istražuju oblike prve pomoći koje laici mogu izvesti. Pronađena su 24 istraživanja s 7099 ispitanika. Samo jedno istraživanje provedeno je u kućnom okruženju, dok su ostala provedena u bolnici.

Četrnaest istraživanja nije preciziralo vrstu otrova, ili su proučavali više različitih vrsta. Ostala su istraživala predoziranja specifičnim lijekovima (paracetamol, karbamazepin, antidepresivi, benzodiazepin) ili otrovnim biljkama (Peruanska tevetija ili otrovne bobice).

Dvadeset i jedno istraživanje proučilo je različite vrste liječenja aktivnim ugljenom: u jednoj ili više doza, sa ili bez drugih oblika prve pomoći (tvari za ubrzanje prolaska kroz crijeva), te sa ili bez bolničkog liječenja. Šest istraživanja usporedilo je učinak sirupa ipekakuane sa ili bez drugih oblika prve pomoći (jedna doza aktivnog ugljena i tvar za pospješivanje prolaska kroz crijeva), sa nikakvim liječenjem. Nisu pronađena istraživanja o neutralizaciji ili razrjeđivanju otrova ili korištenju određenih položaja tijela.

Ključni rezultati

Dva istraživanja usporedila su jednu dozu aktivnog ugljena sa nikakvim liječenjem od strane laika, za trovanja paracetamolom ili ostalim vrstama trovanja. Nisu jasne nuspojave liječenja, primanje na jedinicu intenzivne njege ili pogoršanje pacijentovog stanja, i nije bilo informacija o utjecaju na smrtnost, trajanje simptoma, količinu unesenog otrova ni hospitalizaciju.

Jedno istraživanje usporedilo je jednu dozu aktivnog ugljena s ipekakuanom za različite vrste trovanja. Njihov učinak na dubinu kome ili druge neželjene učinke je nejasan. Nema podataka o učincima na smrtnost, trajanje simptoma, količinu unesenog otrova, hospitalizaciju ili boravak na jedinici intenzivne njege.

Jedno istraživanje proučilo je djelovanje ipekakuane kod djece koja su pojela otrovne bobice kod kuće. Moguć je povećan broj neželjenih učinaka povezanih s primjenom ipekakuane. Nema informacija o utjecaju na smrtnost, simptome trovanja, trajanje simptoma, količinu apsorbiranog otrova, hospitalizaciju ili boravak na jedinici intenzivne njege.

Također je istraženo korištenje jedne ili više doza aktivnog ugljena sa ili bez bolničkog liječenja, uspoređenih međusobno, ili sa nikakvim liječenjm od strane laika. Nadalje, proučeni su učinci dodane ipekakuane primijenjene uz jednu dozu aktivnog ugljena, te dodanih tvari za pospješivanje prolaska kroz crijeva.

Kvaliteta dokaza

Sva istraživanja, osim jednog, provedena su u bolničkom okruženju, što znači da se rezultati ne mogu direktno primijeniti na laike. Budući da sva istraživanja nisu uvijek navela koje su metode korištene, kod mnogih se ne može odrediti kvaliteta provedenog istraživanja. Ishodi bitni za pacijente, i oni koje su Cochraneovi istraživači označili kao bitne za ovaj sustavni pregled, su često bili odsutni ili nepotpuni. Sigurnost rezultata ovog sustavnog pregleda je uglavnom mala ili vrlo mala. Buduća će istraživanja vrlo vjerojatno promijeniti rezultate.

Zaključak

S obzirom na pronađene dokaze, ne mogu se izvesti zaključci o učincima prve pomoći za trovanje koju pružaju laici.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveli: Iva Strkalj i Jakov Matas. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information