Strategije probira za hipertenziju

Istraživačko pitanje

Kakav je učinak različitih oblika probira za hipertenziju (masovni, ciljani ili oportunistički probir) za smanjenje bolesti i smrti?

Dosadašnje spoznaje

Hipertenzija je kronična i nezarazna bolest, odnosno stanje visokog ili povišenog krvnog tlaka. Krvni tlak se izražava kroz dva mjerenja (sistolički i dijastolički tlak), koja označavaju najvišu i najnižu vrijednost krvnog tlaka. Dijagnoza povišenog krvnog se postavlja kada je sistolički krvni tlak u mirovanju iznad 130/140 milimetara stupca žive (mmHg), odnosno kada je dijastolički tlak iznad 80/90mmgHg u odraslih osoba.

Iako je krvni tlak u arterijama stalno visok, takvo stanje često nema simptoma. Bez obzira na to, visok krvni tlak dugoročno može povećati rizik od srčanog zatajenja, moždanog udara, kronične bubrežne bolesti i drugih bolesti. Ljudi koji se ne hrane zdravo, konzumiraju previše alkohola i/ili cigareta, ili nisu tjelesno aktivni imaju veći rizik od povišenog krvnog tlaka.

Rano otkrivanje, odgovarajuće liječenje i dobra kontrola visokog krvnog tlaka mogu smanjiti rizik od komplikacija povezanih s hipertenzijom. Iako bi rano prepoznavanje hipertenzije moglo dovesti do smanjenja troškova liječenja komplikacija povišenog krvnog tlaka, mijenjanjem ponašanja i smanjenjem socioekonomskih rizičnih čimbenika (poput prihoda, radnog mjesta i razine obrazovanja) dodatno će se smanjiti javnozdravstveni teret povišenog krvnog tlaka. Zbog toga nije jasno može li rano prepoznavanje blagog oblika hipertenzije pozitivno utjecati na troškove povezane s liječenjem ili na zdravlje, primjerice smanjenjem potrebe za hospitalizacijom ili učestalosti komplikacija povezanih s hipertenzijom.

Metode sustavnog pregleda

Autori su pretražili različite elektroničke baze podataka do 9. travnja 2020. godine kako bi pronašli znanstvene radove koji se bave ovom temom. Uključeni su objavljeni i neobjavljeni znanstveni radovi bez obzira na jezik kojim su pisani. Autori su planirali u ovaj pregled uključiti istraživanja koja su usporedila jedan oblik strategije probira (masovni, ciljani ili oportunistički) u usporedbi sa izostankom strategije probira. Autore pregleda su zanimala istraživanja u kojima su sudionici bili zdravi adolescenti, odrasle i starije osobe i u kojima su mjereni klinički važni ishodi, ishodi važni za zdravstveni sustav i neželjeni učinci.

Ključni rezultati

Autori nisu pronašli istraživanja koja odgovaraju kriterijima uključenja.

Kvaliteta dokaza

Nema dokaza visoke sigurnosti koji nam mogu reći jesu li strategije masovnog, ciljanog ili oportunističkog probira učinkovite za smanjenje bolesti i smrti povezanih s hipertenzijom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information