Je li opća ili loko-regionalna anestezija bolja za osobe kojima je potreban endovaskularni popravak aneurizme aorte?

Ključne poruke

- autori nisu pronašli niti jedno randomizirano kontrolirano istraživanje koje bi dalo odgovor na postavljeno pitanje

- postoji potreba za visokokvalitetnim dokazima kako bi se usporedile prednosti i mane opće anestezije naspram loko-regionalne za osobe kojima je potreban endovaskularni popravak aneurizme aorte

Što je aneurizma aorte?

Kada promjer arterija ili vena naraste iznad određene veličine, to se naziva aneurizmom. Aneurizme koje nastavljaju rasti iznad određene veličine su u opasnosti od rupture. Aorta je najveća arterija u tijelu i kod osoba kod kojih dođe do rupture aneurizme postoji visok rizik od ozbiljnih komplikacija i smrti.

Kako se liječe aneurizme aorte?

U jednom od načina liječenja kirurg napravi rez na prsištu ili trbuhu kako bi pristupio aneurizmi i zahvaćeni dio krvne žile zamijenio sintetičkim materijalom tj. graftom. Ovo je poznato kao otvoreni popravak aneurizme aorte. Drugi način je da se umetne graft kroz male rezove u arterijama, a uz pomoć rendgenske ili slične tehnologije provjerava se dobar položaj grafta čime se izbjegne potreba za velikim kirurškim rezom. Ovo je poznato kao endovaskularni popravak aneurizme aorte.

Kod osoba koje se podvrgnu endovaskularnom načinu liječenja može se koristiti opća anestezija, tijekom koje bolesnici nisu pri svijesti i ovise o stroju za disanje. Prednosti ovog anesteziološkog pristupa su u tome što anesteziolog ima kontrolu nad dišnim putevima pacijenta, a kirurg zna da se pacijent neće pomicati tijekom osjetljivih faza operacije. Međutim, postoji i rizik od niskog krvnog tlaka, krvnih ugrušaka i problema s disanjem tijekom ili nakon operacije. Alternativa ovom pristupu je davanje lijekova za kontrolu boli i tjeskobe zbog operacije bez „uspavljivanja“. Ovo je poznato kao loko-regionalna anestezija. Prednost ovog pristupa je u tome što osoba izbjegava rizike opće anestezije. Međutim, loko-regionalna anestezija zahtijeva punu suradnju pacijenta za vrijeme operacije i da bude miran, a budnost tijekom operacije može uzrokovati značajnu nelagodu.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Autori ovog sustavnog pregleda su htjeli saznati postoje li koristi ili štete od opće anestezije u usporedbi s loko-regionalnom anestezijom za osobe kojima je potreban endovaskularni popravak aneurizme aorte.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Autori su tražili sva randomizirana istraživanja koja su uspoređivala korištenje opće anestezije s korištenjem loko-regionalne anestezije kod osoba kojima je bio potreban endovaskularni popravak aneurizme aorte. U randomiziranim kontroliranim istraživanjima nasumično se odlučuje koju vrstu liječenja će sudionici dobiti i te vrste istraživanja daju najpouzdanije dokaze o učincima liječenja.

Ključni rezultati

Autori ovog pregleda nisu pronašli niti jedno randomizirano kontrolirano istraživanje koje je zadovoljilo kriterije uključenja za ovaj sustavni pregled. Stoga nije moguće donijeti zaključke o koristi ili štetnosti opće anestezije u usporedbi s loko-regionalnom anestezijom za endovaskularni popravak aneurizme aorte. To znači da postoji potreba za randomiziranim kontroliranim istraživanjima koja bi pružila dokaze o korisnim ili štetnim učincima kako bi pomoglo u optimalnom načinu liječenja.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 11. ožujka 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Ivan Maleš. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information