Klonazepam kao antiepileptički lijek za liječenje osoba s novodijagnosticiranom epilepsijom

Dosadašnje spoznaje

Monoterapija (liječenje jednim lijekom) najbolja je opcija za liječenje osoba s novodijagnosticiranom epilepsijom. Klonazepam je vrsta lijeka koja može smanjiti broj epileptičkih napadaja; on se ubraja u skupinu lijekova koji se nazivaju benzodiazepini. Pretražene su elektroničke baze podataka s ciljem kombiniranja rezultata svih dobro provedenih istraživanja na tu temu kako bi se utvrdilo koliko je klonazepam učinkovit u smanjenju broja napadaja kod osoba s novodijagnosticiranom epilepsijom.

Značajke istraživanja

Pronađena su samo dva mala istraživanja u kojima se klonazepam uspoređuje s drugim lijekom kod dva različita epileptička sindroma, epilepsiji mezijalnog temporalnog režnja (najčešća i najbolje definirana fokalna epilepsija, s napadajima koji potječu iz unutarnjeg dijela temporalnog režnja mozga) i napadajima odsutnosti (generalizirani napadaji koji uzrokuju poremećaje svijesti). U istraživanju provedenom o epilepsiji mezijalnog temporalnog režnja, klonazepam je uspoređen s karbamazepinom (antiepileptičkim lijekom koji se koristi za liječenje fokalne epilepsije). U istraživanju o napadajima odsutnosti, klonazepam je uspoređen s etosuksimidom (lijekom koji se koristi za liječenje napadaja odsutnosti).

Ključni rezultati

Oba su istraživanja bila niske razine kvalitete. Nisu dovoljno dugo pratila sudionike, a ukupan broj sudionika bio je premali da bi se mogli donijeti konačni zaključci o klonazepama koji se koristi u monoterapiji. Nije se dosljedno izvještavalo o rezultatima podnošljivosti lijeka.

Nisu pronađene razlike između klonazepama i karbamazepina u udjelu sudionika koji nisu imali napadaje; međutim, to ne znači da klonazepam i karbamazepin imaju isti učinak u kontroliranju napadaja, jer nedostatak razlike može biti posljedica malog broja sudionika.

Istraživanje koje je uspoređivalo klonazepam s etosuksimidom nije opisalo rezultate o učinku na kontrolu napadaja. Nisu pronađene razlike između dva lijeka u pogledu podnošljivosti. Međutim, udio sudionika koji je odustao ili se povukao iz istraživanja zbog nuspojava, neučinkovitosti ili drugih razloga bio je veći u skupini koja je uzimala klonazepam u usporedbi sa skupinom koja je uzimala etosuksimid.

Pouzdanost dokaza

Do sada su dokazi o učinku u kontroliranju napadaja i podnošljivosti klonazepama u monoterapiji za liječenje epilepsije oskudni i vrlo su niske razine pouzdanosti. Nema dovoljno informacija na kojima bi se mogle temeljiti odluke o uporabi klonazepama u monoterapiji.

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do rujna 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jula Dakić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information