Dijeta, tjelesna aktivnost i ponašajne (bihevioralne) intervencije u svrhu liječenja prekomjerne težine ili pretilosti djece u dobi od 6 do 11 godina

Istraživačko pitanje

Koliko su učinkoviti dijeta, fizička aktivnost i ponašajne (bihevioralne) intervencije u smanjenju težine i pretilosti djece u dobi od 6 do 11 godina?

Dosadašnje spoznaje

Diljem svijeta prisutan je sve veći broj pretile djece i djece s prekomjernom težinom. Takva djeca su pod većim rizikom od zdravstvenih problema u djetinjstvu, ali i u kasnijem životu. Potrebno nam je više informacija o tome koje je najbolje rješenje ovog problema.

Značajke istraživanja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pronađeno je 70 randomiziranih kontroliranih istraživanja (kliničkih studija u kojima su sudionici nasumično razvrstani u dvije ili više skupina) koja su uspoređivala prehranu, fizičku aktivnost i bihevioralne intervencije (čiji je cilj promjena ili poboljšanje ponašanja, odnosno životnih navika) s različitim kontrolnim skupinama. U tim je istraživanjima sudjelovalo 8461 prekomjerno teške ili pretile djece u dobi od 6 do 11 godina. U pregledu je uključeno 64 intervencije sastavljene od više dijelova (različite kombinacije prehrane i fizičke aktivnosti i promjene ponašanja), četiri intervencije tjelesnih aktivnosti i dvije intervencije promjene prehrane, u usporedbi s izostavljanjem intervencija, "uobičajenom skrbi" ili nekim drugim oblikom terapije. Djeca uključena u ta istraživanja su praćena između šest mjeseci i tri godine.

Ključni rezultati

Prosječna dob djece bila je 10 godina. Većina istraživanja pratila je indeks tjelesne mase (ITM) za djecu i adolescente (z vrijednost): Indeks tjelesne mase je mjera tjelesne uhranjenosti koja se računa na način da se podijeli vrijednost tjelesne mase (u kg) s kvadratom visine mjerene u metrima (kg/m²). Kod djece se ITM često računa uzimajući u obzir spol, dob i promjene mase i visine tijekom rasta djeteta (BMI z-vrijednost).

Sažeti su rezultati iz 37 istraživanja provedenih na 4019 djece, u kojima je praćena ITM z-vrijednost, koja je u prosjeku iznosila 0,06 jedinice manje u skupinama djece koja su primala različite intervencije, u usporedbi s kontrolnim skupinama. Sažeti su rezultati iz 24 istraživanja provedena na 2785 djece, u kojima je praćen ITM, koji je u prosjeku iznosio 0,53 jedinice manje u skupinama djece koja su primala različite intervencije, u usporedbi s kontrolnim skupinama. Sažeti su rezultati iz 17 istraživanja provedenih na 1774 djece, u kojima je praćena tjelesna masa, koja je u prosjeku bila 1,45 kg manja u skupinama djece koja su primala različite intervencije, u usporedbi s kontrolnim skupinama.

Ostali učinci intervencija, kao što su poboljšanja kvalitete života povezanih sa zdravljem, bili su manje jasni. Nijedno istraživanje nije pratilo smrtne slučajeve zbog nijednog uzroka, pobol ili socioekonomske učinke. Ozbiljni štetni događaji bili su rijetki: samo su 2 od 31 istraživanja s podatcima prijavila bilo kakve ozbiljne štetne događaje (4/2105 sudionika u intervencijama koje mijenjaju ponašanje u usporedbi s 7/1991 sudionika u kontrolnim skupinama). Ovi se dokazi odnose na literaturu objavljenu do lipnja 2016. godine.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta dokaza bila je niska ili vrlo niska, uglavnom zbog ograničene pouzdanosti u način na koji su istraživanja provedena, a rezultati istraživanja nisu bili jednaki. Također, za neke ishode je bilo jako malo provedenih istraživanja, s malim brojem uključene djece.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Martin Kondža
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information