Jesu li dodaci s više ili manje soli (natrija) bolji za prerano rođene bebe za sprječavanje bolesti i poboljšanje rasta i razvoja?

Ključne poruke

• Tijekom prvih dana nakon rođenja, prerano rođene bebe trebaju niži unos soli (natrija) kako bi se spriječile visoke razine natrija u krvi. Međutim, nismo sigurni postoje li ikakvi učinci na smrt dojenčadi ili na zdravlje novorođenčadi dok su u bolnici. Rast i dugoročni razvoj uvelike su neprijavljeni u istraživanjima o ranom unosu natrija.

• Nakon prvih par dana poslije porođaja, prerano rođene bebe trebaju veći unos natrija da bi se spriječile niske razine natrija u krvi. Veći unos natrija može također smanjiti postnatalni zastoj u rastu kod prerano rođenih beba. Međutim, nismo sigurni postoje li ikakvi učinci na smrt, zdravlje novorođenčadi tijekom boravka u bolnici, ili dugoročni razvoj.

• Zbog nedostatka dokaza, ne znamo hoće li davanje više ili manje natrija u prvih nekoliko dana poslije porođaja te oko tjedan dana nakon porođaja utjecati na natrij u krvi, rast, smrt, ishode tijekom boravka u bolnici (uključujući kronične plućne probleme i teške ozljede crijeva - nekrotizirajući enterokolitis) te dugoročni razvoj.

Što je visoka razina natrija?

Bebe koje su rođene puno prije vremena (prije 32. tjedna gestacije) imaju povećan rizik povišenih razina natrija (soli) u krvi (150 mmol/L ili više) u prvih nekoliko dana (rana hipernatremija). Velikim dijelom to nastaje zbog gubitka vode preko kože.

Što je niska razina natrija?

Bebe koje su rođene puno prije vremena također imaju povećan rizik niskih razina natrija u krvi (manje od 130 mmol/L) nakon prvih par dana (kasna hiponatrijemija). Velikim dijelom to nastaje zbog velikih gubitaka natrija urinom i zbog potreba rasta djeteta.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Previše ili premalo unosa natrija može utjecati na ishode kod novorođenčadi tijekom boravka u bolnici, rast i razvojne ishode. Htjeli smo odrediti učinak razina natrija, novorođenačke ishode u jaslicama (uključujući smrt, probleme s crijevima i plućima) te ishode vezane za rast i razvoj kod nedonoščadi s visokim u odnosu na niski unos natrija.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražili smo istraživanja koja su ispitivala viši u odnosu na niži unos natrija kod intravenske ili enteralne (preko cijevi kroz usta ili nos u crijeva) ishrane koja se davala prerano rođenim bebama. Proveli smo odvojene usporedbe istraživanja koja su procijenila ranu (manje od 7 dana nakon rođenja), kasnu (7 i više dana nakon rođenja), te ranu i kasnu nadoknadu natrija.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 4 istraživanja sa 103 bebe koja su promatrala rani (manje od 7 dana nakon poroda), 4 istraživanja sa 138 beba koja su promatrala kasni (7 i više dana nakon poroda), i jedno istraživanje s 20 beba koje je promatralo rani i kasni visoki te niski unos natrija.

Ključni rezultati

Rani (manje od 7 dana nakon poroda) visoki unos natrija može dovesti do većeg broja dojenčadi s visokim razinama natrija, ali i do sličnog broja djece s niskim razinama natrija u prijevremeno rođene dojenčadi. Međutim, nismo bili sigurni ima li kakvog učinka na smrt dojenčadi ili kakve druge učinke na zdravlje dojenčadi dok su u bolnici. Malo je istraživanja pratilo rast i dugotrajniji razvoj dojenčadi nakon otpusta iz bolnice.

Kasni (7 ili više dana nakon rođenja) veći unos natrija može smanjiti učestalost niskih razina natrija. Nismo sigurni utječe li kasni viši unos na učestalost visokih razina natrija. Kasni veći unos natrija može smanjiti postnatalni zastoj u rastu. Nismo sigurni utječe li kasni visoki unos natrija na dojenačku smrt ili ima li druge učinke na zdravlje tijekom boravka u bolnici ili na dugoročniji razvoj nakon otpusta iz bolnice.

Ne znamo utječu li rani i kasni visoki u odnosu na niski unos natrija na natrij u krvi, rast, dojenačku smrt, zdravlje novorođenčeta u bolnici, i dugoročne ishode.

Ograničenja dokaza

Istraživanja u ovom pregledu su mala i puno ishoda je nepotpuno opisano ili uopće nije praćeno. Kao rezultat toga, vrlo smo nesigurni oko učinaka višeg u odnosu na niži unos natrija na zdravlje dojenčadi dok su u bolnici, uključujući smrt dojenčeta, rast i dugoročniji razvoj dojenčadi nakon otpusta iz bolnice. Potrebno je više istraživanja, pogotovo da bi se odredio optimalan unos natrija prvi dan nakon poroda, učinak višeg u odnosu na niži unos natrija tijekom prvog tjedna na ishode u bolnici, rast i dugoročne ishode, te utjecaj višeg u odnosu na umjereni unos natrija nakon prvog tjedna rasta, bolničke ishode i dugoročniji razvoj nakon otpusta iz bolnice.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do kolovoza 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Tonia Škoprc. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information