Infliksimab za liječenje aktivne Crohnove bolesti

Ključne poruke

– Infliksimab koji se koristi s purinskim analozima (azatioprin ili 6-merkaptopurin) vjerojatno je učinkovitiji od samih purinskih analoga za dovođenje Crohnove bolesti u remisiju. Također može biti bolji za ublažavanje simptoma. Ove dvije terapije mogu biti slične po pitanju sigurnosti.

– Sami infliksimab može biti učinkovitiji od samih purinskih analoga za dovođenje Crohnove bolesti u remisiju i ublažavanje simptoma. Ove dvije terapije mogu biti slične po pitanju sigurnosti.

– Infliksimab može biti jednako učinkovit poput biosličnih lijekova za dovođenje Crohnove bolesti u remisiju i za ublažavanje simptoma. Ove dvije terapije mogu biti slične po pitanju sigurnosti. Biosličan infliksimab je biološki lijek (sadrži tvari koje su napravljene koristeći žive stanice ili organizme) koji je vrlo sličan originalnom infliksimabu.

Što je Crohnova bolest?

Crohnova bolest je doživotna upalna bolest koja može zahvatiti bilo koji dio crijeva. Uobičajeni simptomi uključuju krv u stolici, proljev, bol u trbuhu, vrućicu, gubitak tjelesne mase i umor. Ne zna se točno što uzrokuje Crohnovu bolest, ali vjerojatno je riječ o mješavini gena, problemima s imunosnim sustavom (koji brani tijelo od infekcija), bakterijama u crijevima i nekom okolišnom čimbeniku.

Nema poznatog lijeka za izlječenje Crohnove bolesti, ali simptomi se obično ublažavaju lijekovima, poput kortikosteroida i lijekova za imunosni sustav, a ponekad i operacijom. Infliksimab je vrsta lijeka za Chronovu bolest koji se naziva biološkim lijekom.

Većina ljudi s Crohnovom bolešću imaju razdoblja kada su im simptomi prisutni i razdoblja kada su im simptomi pod kontrolom. Kada su simptomi prisutni, govorimo o aktivnoj bolesti. Kada su simptomi pod kontrolom, govorimo o remisiji.

Cilj ovog sustavnog pregleda

Cilj je bio saznati kakav je infliksimab u usporedbi s drugim lijekovima ili lažnim liječenjem (placebom) za dovođenje Crohnove bolesti u remisiju ili ublažavanje simptoma. Cilj je također bio utvrditi koliko je siguran u usporedbi s drugim lijekovima.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Autori su tražili randomizirana kontrolirana ispitivanja (istraživanja u kojima su ljudi raspoređeni u jednu od dvije ili više skupina pomoću metode slučajnog odabira) koja su uspoređivala infliksimab s drugim terapijama u odraslih s Crohnovom bolešću.

Što je ustanovljeno?

Pronađeno je 10 istraživanja s 1101 ispitanikom. Promatrali su:

– infliksimab u usporedbi s placebom (jedno istraživanje);

– infliksimab i purinski analozi u usporedbi sa samim purinskim analogom (četiri istraživanja);

– infliksimab u usporedbi s purinskim analogom (lijekovi koji se zovu azatioprin ili 6-merkaptopurin) (dva istraživanja);

– infliksimab u usporedbi s biosličnim lijekom (jedno istraživanje);

– različite doze infliksimaba u usporedbi jedne s drugom (dva istraživanja).

U dva su istraživanja bili uključeni ispitanici koji su imali fistule. Fistula je uzak tunel koji se može razviti između crijeva i kože ili drugog organa, poput mokraćnog mjehura.

Ključni rezultati

Infliksimab i purinski analozi (azatioprin ili 6-merkaptopurin) vjerojatno su učinkovitiji od samih purinskih analoga u dovođenju Crohnove bolesti u remisiju nakon 24 do 26 tjedana liječenja. Također može biti bolji za ublažavanje simptoma. Ove dvije terapije mogu biti slične po pitanju nuspojava.

Infliksimab korišten zasebno može biti učinkovitiji od samih purinskih analoga za dovođenje Crohnove bolesti u remisiju i ublažavanje simptoma nakon 26 tjedana liječenja. Ove dvije terapije mogu biti slične po pitanju nuspojava.

Infliksimab može biti jednako učinkovit kao bioslični lijek za dovođenje Crohnove bolesti u remisiju i ublažavanje simptoma nakon šest tjedana liječenja. Ove dvije terapije mogu biti slične po pitanju nuspojava.

Nema dovoljno dokaza za usporedbu drugih terapija koje smo promatrali u ovom sustavnom pregledu.

Koja su ograničenja ovog sustavnog pregleda?

Dokazi su uglavnom niske i vrlo niske kvalitete. Postojali su problemi s načinom na koji su ispitivanja provedena, imala su mali broj ispitanika i probleme s prikazom rezultata.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 4. travnja 2023. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Mario Schwierz. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information