Cerivastatin za snižavanje razine masnoća u krvi

Istraživačko pitanje

Kako različite doze cerivastatina utječu na razinu masnoća u krvi?

Uvod

Cerivastatin je vrlo snažan lijek za snižavanje razine kolesterola. Ne zna se kako doza cerivastatina utječe na razinu masnoća u krvi.

Datum pretrage

Autori su u pregled uključili istraživanja objavljena do ožujka 2019. godine.

Značajke uključenih istraživanja

Autori su tražili randomizirana kontrolirana istraživanja visoke kvalitete, te istraživanja u kojima se mjerila razina kolesterola u krvi prije i poslije uzimanja cerivastatina u različitim dozama. Uključena su istraživanja trajala između tri i 12 tjedana. U tim istraživanjima sudjelovali su ljudi različite dobi i spola, sa ili bez kardiovaskularnih bolesti.

Ključni rezultati

Autori su pronašli pedeset istraživanja koja su uključila 13,018 sudionika kojima je izmjerena razina masnoća u krvi. LDL kolesterol („loš kolesterol“) mjeren je u 12,877 sudionika.

Sudionici su uzimali od 0,025 do 0,8 mg cerivastatina dnevno i njihov se LDL kolesterol smanjio od 12% do 42%. Uz više je doze došlo do većeg smanjenja razine kolesterola. HDL („dobar kolesterol“) se povećao za 5%.

U smanjenju LDL kolesterola, cerivastatin je 250 puta snažniji od fluvastatina, 20 puta snažniji od atorvastatina te 5,5 puta snažniji od rosuvastatina.

Samo je 11 od 19 uključenih randomiziranih kontroliranih istraživanja izvijestilo o broju ispitanika koji odustali od sudjelovanja u istraživanju zbog neželjenih učinaka. Stopa napuštanja istraživanja zbog neželjenih učinaka bila je slična u sudionika koji su dobili cerivastatin i onih koji su dobili placebo.

Razina pouzdanosti dokaza

Postoji visoka razina pouzdanosti u rezultate za ukupni kolesterol i LDL kolesterol, a vrlo niska do umjerena za trigliceride. Dokazi u vezi napuštanja istraživanja niske su pouzdanosti jer velik broj istraživanja (8 od 19) nije izvijestio o odustajanju zbog štetnih učinaka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information