Intervencije za sprječavanje i smanjenje korištenja fizičkih ograničenja starijih ljudi u bolnici

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Sredstva fizičkog ograničavanja su sprave koje ljudima smanjuju slobodu kretanja. To mogu biti bočne ograde za krevet, pojasevi na stolicama ili krevetima, i fiksni stolovi koji sprječavaju da ljudi ustanu iz kreveta ili stolice, ili vezice koje sprječavaju slobodne pokrete rukama. U nekim državama fizička ograničenja se prilično često koriste za starije osobe u općim bolničkim odjelima. Glavni razlog za to je pokušaj sprječavanja padova i ozljeda povezanih s padom, ili sprječavanje ljudi da uklone infuzije ili cijevi. Fizička ograničenja se također koriste kao odgovor na ponašanja koja čine skrb izazovnijom za zdravstveno osoblje i mogu biti riskantna, poput ljudi koji se ponašaju na agresivan način ili lutaju neopaženo po odjelu. Najčešće se koriste u bolničkoj njezi starijih osoba s problemima pokretljivosti ili kognitivnim oštećenjem zbog demencije ili delirija.

Nije jasno je li upotreba fizičkih ograničenja učinkovita u sprječavanju padova ili uklanjanja cijevi, ali njihova upotreba može povećati osjećaje straha, ljutnje i nelagode te smanjiti osjećaj dobrog stanja. Ostale neželjene posljedice korištenja fizičkih ograničenja uključuju pogoršanu pokretljivost, povećani rizik od dekubitalnih rana i inkontinencije te ozljede izravno povezane s upotrebom fizičkih ograničenja. Stoga, fizička ograničenja mogu imati negativan utjecaj na oporavak i rehabilitaciju starijih osoba u bolnici. Smjernice preporučuju smanjenje ili prestanak njihove upotrebe, a u nekim zemljama su u većini slučajeva ilegalna. Intervencije za sprječavanje i smanjenje upotrebe fizičkih ograničenja obično uključuju obuku osoblja i promicanje upotrebe drugih strategija skrbi. Ponekad mogu uključivati pružanje alternativnih uređaja za koje se smatra da su manje restriktivni.

Cilj ovog sustavnog pregleda

Cilj ovog sustavnog pregleda bio je saznati koje su intervencije najučinkovitije za sprječavanje ili smanjenje upotrebe fizičkih ograničenja za starije osobe u bolnicama.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražena su ispitivanja koja su istraživala intervencije namijenjene smanjenju ili sprječavanju upotrebe fizičkih ograničenja kod starijih osoba u bolnici. Ispitivanja su morala uključiti kontrolnu skupinu ljudi koji nisu dobili intervenciju. Uključena su četiri ispitivanja. Jedno ispitivanje provedeno je u općim medicinskim odjelima u bolnici u Kanadi, a tri su provedena u rehabilitacijskim bolnicama u Hong Kongu. Prosječna dob sudionika u ispitivanjima bila je između 67 i 84 godine. U svim ispitivanja intervencija koja se testirala uspoređena je s uobičajenim liječenjem.

Tri ispitivanja testirala su organizacijske intervencije namijenjene promjeni politike i prakse kako bi se smanjila upotreba fizičkih ograničenja. To je učinjeno obrazovanjem i osposobljavanjem medicinskog osoblja te drugim strategijama kako bi se podržalo osoblje u izbjegavanju fizičkih ograničenja. Jedno ispitivanje testiralo je upotrebu alarma sa senzorom pritiska u krevetima ili stolicama osoba s visokim rizikom od pada, koji bi zvonio ako bi se osoba ustala.

Što je pronađeno?

Rezultati tri ispitivanja koja su testirala obrazovanje zajedno sa strategijama podrške zdravstvenim djelatnicima u izbjegavanju fizičkih ograničenja bili su neujednačeni. U jednom ispitivanju broj sudionika s fizičkim ograničenjima povećao se tijekom trajanja ispitivanja i u intervencijskoj i u kontrolnoj skupini; u drugom ispitivanju broj sudionika s fizičkim ograničenjima neznatno se smanjio u obje skupine. Treće ispitivanje bilo je drugačije dizajnirano tako da je intervencija bila uvedena za sve sudionike postupno; u ovom ispitivanju manje sudionika bilo je fizički ograničeno nakon što je intervencija bila uvedena. Upotreba senzora pritiska u krevetima ili stolicama nije dovela do smanjenja fizičkih ograničenja u usporedbi s kontrolnom skupinom.

Nijedno ispitivanje nije istraživalo štetne učinke, npr. ozljede kao rezultat upotrebe fizičkih ograničenja.

Nije bilo povećanja ili smanjenja broja padova ili ozljeda povezanih s padom, niti u upotrebi psihotropnih lijekova. Također nije bilo učinka na pokretljivost i funkcionalnost. 

Povjerenje u rezultate bilo je ograničeno zbog malog broja ispitivanja i jer nisu uvijek korištene najprikladnije metode. Primjerice, dva ispitivanja nisu nasumično dodijelila ljude u intervencijske skupine.

Zaključak

Zbog ograničenog broja ispitivanja i kvalitete dokaza, ne može se sa sigurnošću tvrditi jesu li intervencije koje uključuju obrazovanje zdravstvenih djelatnika, zajedno s drugim strategijama koje im pomažu da izbjegnu upotrebu fizičkih ograničenja, učinkovite u smanjenju fizičkih ograničenja kod starijih osoba na općim bolničkim odjelima. Upotreba alarma s senzorom pritiska u krevetima ili stolicama za osobe s povećanim rizikom od pada vjerojatno nije učinkovita za smanjenje fizičkih ograničenja. Kako bi se pružila skrb bez upotrebe fizičkih ograničenja, važno je stvoriti okruženje za skrb u općim bolničkim odjelima koje zadovoljava potrebe starijih osoba s problemima pokretljivosti i kognitivnim problemima te promiče sigurnu pokretljivost.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 20. travnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Franka Jurman. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information