Intervencije za liječenje osteonekroze čeljusti (teškog oštećenja kosti) povezane s lijekovima

Istraživačko pitanje

Kakvi su učinci različitih intervencija za sprječavanje ili liječenje osteonekroze čeljusti povezane s lijekovima?

Dosadašnje spoznaje

Osteonekroza čeljusti povezana s lijekovima (engl. medication-related osteonecrosis of the jaw, MRONJ) ozbiljno je oštećenje čeljusne kosti koje se javlja u nekih ljudi kao reakcija na određene lijekove koji se obično koriste u liječenju raka i osteoporoze (bolesti koja kosti čini lomljivima). To je bolno stanje koje je teško liječiti. Rijetko se javlja u ljudi koji uzimaju neke lijekove za osteoporozu. Međutim, kod ljudi koji primaju ove lijekove u višim dozama za stanja povezana s rakom, rizik od osteonekroze čeljusti može biti veći i zabilježeno je da se javlja u do pet od 100 osoba. Važno je identificirati učinkovite preventivne mjere za smanjenje rizika od osteonekroze čeljusti povezane s lijekovima i bolje oblike liječenja za one koji to stanje imaju.

Ovo je obnovljena inačica Cochraneovog sustavnog pregleda objavljenog 2017. godine. Temelji se na pretraživanjima članaka provedenima u lipnju 2021. godine.

Značajke istraživanja

U suradnji s Cochraneovom skupinom za oralno zdravlje pretražena su istraživanja objavljena do lipnja 2021. godine. Pronađeno je pet istraživanja koja su se fokusirala na prevenciju i osam istraživanja u kojima su testirani načini liječenja osteonekroze čeljusti povezane s lijekovima. U istraživanjima je sudjelovalo 1,668 odraslih osoba, pri čemu je najmanje istraživanje uključilo 13 sudionika, a najveće 700 sudionika. Većina sudionika bile su žene, ali jedno je istraživanje uključivalo muškarce s rakom prostate koji su primali infuzije bisfosfonata. Gotovo sva istraživanja uključivala su samo sudionike liječene bisfosfonatima (koji se koriste za potporu liječenju i smanjenje rizika od prijeloma i bolova u kostima), iako je za nekoliko drugih lijekova također poznato da mogu uzrokovati osteonekrozu čeljusti. Dva su istraživanja uključivala pacijente liječene bisfosfonatima ili denosumabom.

Ključni rezultati

Jedno je istraživanje pružilo dokaze vrlo niske razine pouzdanosti o tome kako su stomatološki pregledi u razmacima od tri mjeseca i preventivno liječenje (antibiotici prije vađenja zuba i uporaba tehnika za zatvaranje rana kojima se izbjegava izloženost i kontaminacija kosti) učinkovitiji od standardne skrbi za smanjenje broja slučajeva osteonekroze čeljusti u skupini ljudi koji su primali intravenske bisfosfonate za stanja povezana s rakom. U eksperimentalnoj skupini koja je primala preventivnu njegu, koja se sastojala od antibiotika i specifičnog zatvaranja rana, manje je ljudi razvilo osteonekrozu čeljusti: dva sudionika na njih 100 koji su bili pod pomnim praćenjem razvila su osteonekrozu, u usporedbi sa 23 sudionika na 100 u kontrolnoj skupini (standardna njega).

Nije bilo dovoljno dokaza o učinkovitosti drugih ispitivanih intervencija.

Pouzdanost dokaza

Pouzdanost dokaza je bila niska ili vrlo niska. Niska pouzdanost dokaza uzrokovana je ograničenjima u načinu na koji su istraživanja osmišljena i vođena. Na primjer, neki sudionici su mijenjali skupine tijekom istraživanja, neki sudionici nisu završili istraživanje, a rezultati su mjereni u različitim vremenskim razdobljima. Osim toga, većina istraživanja imala je samo mali broj sudionika.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Anamaria Pranjić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information