Psihološke terapije za sprječavanje post-traumatskog stresnog poremećaja u djece i adolescenata

Zašto je ovaj Cochrane sustavni pregled važan?

Djeca i adolescenti koji su doživjeli traumu imaju visoki rizik od razvoja post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i negativnih psiholoških i socijalnih posljedica.

Koga bi mogao zanimati ovaj pregled?

Ovaj pregled će biti važan djeci i adolescentima koji su doživjeli traumu, te njihovim obiteljima i njegovateljima kao i zdravstvenim radnicima, posebice onima koji rade u službama za mentalno zdravlje djece i adolescenata.

Na koja pitanja ovaj pregled želi odgovoriti?

• Kakvi su učinci psiholoških terapija u prevenciji PTSP-a i drugih negativnih emocionalnih, bihevioralnih i mentalno zdravstvenih ishoda kod djece i adolescenata izloženih traumatskom događaju?

• Koje su vrste psiholoških terapija najučinkovitije?

• Jesu li psihološke terapije učinkovitije od farmakoloških odnosno od nekih drugih oblika liječenja?

Koje su studije uključene u ovaj pregled?

Autori ovog preglednog rada pretražili su baze podataka kako bi našli kliničke pokuse objavljene do svibnja 2015. kako bi pronašli sva relevantna istraživanja. Kako bi ih uključili u pregled, istraživanja su morala biti randomizirana i kontrolirana, te su morala uključivati i djecu i adolescente izložene traumama.

Uključili smo 51 istraživanje s ukupno 6201 sudionika. Sudionici su bili izloženi seksualnom zlostavljanju u 12 ispitivanja, ratu ili nasilju u zajednici u deset, fizičkim traumama i prirodnim katastrofama u šest ispitivanja te interpersonalnom nasilju u tri ispitivanja. U jednom su istraživanju svi sudionici pretrpjeli neku po život opasnu bolest ili su bili fizički zlostavljani odnosno maltretirani. Sudionici preostalih ispitivanja bili su izloženi različitim traumama.

Većina ispitivanja je uspoređivalo psihološku terapiju s kontrolnim stanjem kao uobičajenim liječenjem, s čekanjem na liječenje ili postupkom bez liječenja; ostala ispitivanja su uspoređivala različite psihološke terapije.

Ukupno je 43 studije prikazalo podatke o ishodima zabilježenim unutar prvih mjesec dana nakon liječenja; 27 studija je prikazalo podatke o ishodima od jednog mjeseca do jedne godine, a osam je studija prikazalo podatke o podacima za godinu dana ili duže nakon liječenja.

Što nam govore dokazi prikazani u pregledu?

Kod djece i adolescenata koji su liječeni psihološkim terapijama manje je vjerojatno da će biti dijagnosticiran PTSP te će imati manje simptoma PTSP-a i do mjesec dana nakon liječenja u usporedbi s onima koji nisu liječeni, koji su uobičajeno liječeni ili onih koji su bili na listi čekanja. Naša sigurnost u tim nalazima je ograničena jer je ukupna kvaliteta dokaza bila na vrlo niskoj do niskoj razini. Nije bilo dokaza za učinkovitost psiholoških terapija nakon jednog mjeseca. Dokaz umjerene kvalitete je pokazao da bi kognitivno-bihevioralna terapija (engl. cognitive-behavioural therapy, CBT) mogla biti učinkovitija u smanjenju simptoma PTSP-a u usporedbi s ostalim psihološkim terapijama do mjesec dana. Nuspojave terapije nisu prijavljene. Nije bilo ispitivanja koja su uspoređivala psihološke terapije sa liječenjem lijekovima.

Što bi dalje trebalo učiniti?

Istraživači bi trebali provoditi ispitivanja visoke kvalitete za daljnju procjenu učinkovitost psiholoških terapija kod djece i adolescenata izloženih traumama. Ova ispitivanja bi trebalo ustrojiti na način da osiguraju situaciju u kojoj sudionici i njihove obitelji nisu svjesni da li primaju psihološku terapiju, osobito kada se dovršava ocjenjivanje liječenja od strane sudionika ili njihovih roditelja. Osim toga, potrebno je uložiti napore kako bi se osigurala visoka stopa praćenja dulje od mjesec dana od završetka terapije.

Nadalje, istraživanja bi trebala uspoređivati različite vrste psiholoških terapija kako bi mogla dati bolje pokazatelje da li će djeca i adolescenti izloženi različitim vrstama trauma više ili manje vjerojatno odgovoriti na te terapije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
 Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information