Gabapentin za liječenje neuropatske boli u odraslih

Zaključak

Rezultati ovog Cochrane sustavnog pregleda literature pokazuju da nema dobrih dokaza koji podupiru ili opovrgavaju pretpostavku da gabapentin u dnevnim dozama od 1200 do 2400 mg ublažava bol u oboljelih od fibromijalgije.

Dosadašnje spoznaje

Fibromijalgija je složen poremećaj obilježen boli u cijelom tijelu, poremećajem spavanja, lošim raspoloženjem i drugim tjelesnim simptomima. Lijekovi koji se često koriste za ublažavanje boli, kao što su paracetamol i ibuprofen, obično nisu djelotvorni za ublažavanje boli koju uzrokuje fibromijalgija. Lijekovi protiv epilepsije (antiepileptici) se često koriste liječenje fibromijalgije, ali nije sigurno koliko su korisni.

Gabapentin je ljek koji se koristi za liječenje boli izazvane živcima čija je funkcija poremećena. Gabapentin mijenja način na koji živci šalju informacije u mozak. Može se uzeti kao tableta ili tekućina, sa ili bez hrane. Obično se uzima u dozama od 1200 mg do 2400 mg svaki dan. Na početku terapije koriste ste male doze kako bi se umanjile nuspojave, ali se doza obično poveća nakon nekoliko tjedana.

Obilježja uključenih istraživanja

U svibnju 2016. pretražena je medicinska literatura kako bi se pronašli klinički pokusi u kojima je istražen gabapentin za liječenje boli uzrokovane fibromijalgijom u odraslih osoba. Pronađena je jedna studija koja je odgovarala kriterijima uključenja u ovaj Cochrane sustavni pregled literature. Ta je studija ispitala doze gabapentina od 1200 do 2400 mg/dan u usporedbi s placebom kroz 12 tjedana. Uključila je 150 ispitanika.

Ključni rezultati

Studija nije opisala broj ljudi kojima je bol ublažena barem za pola na kraju 12. tjedna. Na kraju 12. tjedna je 5 od 10 osoba koje su uzimale gabapentin i 3 od 10 osoba koje su uzimale placebo opisala smanjenje boli za barem jednu trećinu. Devet od 10 ispitanika koji su uzimali gabapentin i 5 od 10 ispitanika koji su uzimali placebo navelo je da se osjeća bolje, u bilo kojem stupnju.

Oko 2 od 10 osoba koje su uzimale gabapentin prestale su uzimati lijek zbog nuspojava, u usporedbi s 1 od 10 koje su uzimale placebo. Studija nije opisala broj ljudi koji su razvili ozbiljne nuspojave, ali jest navela da nije zabilježena nijedna smrt.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza ocijenjena je kao vrlo niska jer je pronađena samo jedna mala studija sa značajnim ograničenjima. Zbog više razloga umanjeno je naše povjerenje u te rezultate. Dokaz vrlo niske kvalitete znači da ne možemo biti veoma sigurni u rezultate.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information