Gabapentyna w leczeniu bólu u dorosłych z fibromialgią

Najważniejsza informacja

Nie ma wiarygodnych danych naukowych, które potwierdziłyby lub zaprzeczyły, że gabapentyna w dawce dobowej od 1200 mg do 2400 mg łagodzi ból u pacjentów z fibromialgią.

Wprowadzenie

Fibromialgia jest złożonym schorzeniem, które charakteryzuje się występowaniem uogólnionego bólu, zmęczeniem, zaburzeniami snu i innymi objawami somatycznymi. Powszechnie stosowane leki przeciwbólowe takie, jak paracetamol i ibuprofen zwykle nie są skuteczne. Leki przeciwpadaczkowe są powszechnie stosowane w leczeniu fibromialgii, jednak nie jest pewne jak dobrze działają.

Gabapentyna jest lekiem stosowanym w terapii bólu wywołanego przez nieprawidłowe działanie nerwów. Gabapentyna modyfikuje sposób, w jaki nerwy przesyłają informacje do mózgu. Może być przyjmowana w postaci tabletek lub płynu, niezależnie od posiłków. Zwykle stosowane dawki wynoszą od 1200 do 2400 mg na dobę. Aby zminimalizować działania niepożądane leczenie rozpoczyna się od małych dawek, które się zwiększa po kilku tygodniach.

Charakterystyka badania

W maju 2016 roku poszukiwaliśmy badań klinicznych, w których stosowano gabapentynę w celu leczenia bólu w przebiegu fibromialgii u dorosłych. Znaleźliśmy jedno małe badanie, które spełniało wymagania niniejszego przeglądu. W badaniu tym oceniano stosowanie gabapentyny w dawkach dobowych od 1200 mg do 2400 mg w porównaniu z placebo przez okres 12 tygodni u 150 osób.

Kluczowe wyniki

W badaniu nie podano liczby osób, u których natężenie bólu zmniejszyło się o połowę do końca 12. tygodnia obserwacji. W tym czasie u 5 na 10 pacjentów przyjmujących gabapentynę i 3 na 10 przyjmujących placebo natężenia bólu zmniejszyło się przynajmniej jedną trzecią. Jakakolwiek poprawa samopoczucia nastąpiła u 9 na 10 osób przyjmujących gabapentynę oraz u 5 na 10 osób w grupie placebo.

Około 2 na 10 osób przyjmujących gabapentynę zaprzestało przyjmowania leku ze względu na działania niepożądane; w grupie placebo była to 1 na 10 osób. W badaniu nie podano ilości osób z poważnymi działaniami niepożądanymi, ale przekazano informację, że nie było żadnych przypadków śmiertelnych.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy jakość danych naukowych jako bardzo niską ze względu na odnalezienie tylko jednego małego badania ze znaczącymi ograniczeniami. Kilka czynników obniżyło nasze zaufanie do wyników. Bardzo niska jakość danych naukowych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni ich wiarygodności.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Kubala Redakcja: Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information