Učinkovitost lijekova za sniženje glukoze tj. lijekova za lučenje inzulina u sprječavanju ili odgodi šećerne bolesti tipa 2 i njihova povezanost s nuspojavama u osoba s povećanim rizikom

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analiziran je učinak lijekova za sniženje glukoze koji potiču lučenje inzulina u sprječavanju ili odgodi nastanka šećerne bolesti (dijabetes mellitusa) tip 2 i posljedičnih komplikacija u osoba s rizikom za nastanak dijabetes mellitusa tip 2.

Dosadašnje spoznaje

Lijekovi za lučenje inzulina se uobičajeno koriste za liječenje šećerne bolesti tipa 2. Dvije su skupine ovih lijekova, sulfonilureja (primjerice glibenklamide/gliburid, glipizid i gliklazid) i analozi meglinitida (nateglinid i repaglinitid). Lijekovi za lučenje inzulina snizuju glukozu u krvi potičući lučenje vlastitog inzulina i povisujući inzulin u krvi. Osobe s umjereno povišenom glukozom imaju povišen rizik nastanka šećerne bolesti tipa 2 (stanje koje se naziva predijabetes). U tom slučaju se preporučuje povećati fizičku aktivnost i smanjiti kalorijski unos (promjena životnih navika) radi sprječavanja nastanka dijabetesa tipa 2. Nejasno je značenje primjene lijekova za lučenje inzulina u osoba s povišenom glukozom u krvi, a bez dijagnostičkih kriterija dijabetesa tipa 2. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je istražiti dokaze iz kliničkih pokusa u kojima je analizirano sprječava li se nastanak ili odgoda dijabetesa tipa 2 primjenom lijekova za lučenje inzulina u osoba s umjereno povišenom glukozom u krvi. Također je ispitan učinak lijekova za lučenje inzulina na ishode koji su važni za bolesnike, tj. komplikacije dijabetesa (bolesti bubrega i očiju, infarkt srca, moždani udar), smrtnost od svih uzroka i kvaliteta života povezana s bolešću te nuspojave lijekova.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražili smo literaturu o kliničkim istraživanjima i kliničkim pokusima u tijeku u trajanju od najmanje 12 tjedana koji su usporedili lijekove za lučenje inzulina s drugim lijekovima za sniženje glukoze, odn. placebom ili nikakvim liječenjem. Randomizirane kliničke studije se provode na način da su ispitanici nasumično podijeljeni u skupine radi izravne usporedbe liječenja. Uključeni su ispitanici s povišenom glukozom u krvi, ali nižom od one u bolesnika s dijabetesom tipa 2. Zajedno su analizirani rezultati više studija. Našli smo 6 randomiziranih kontroliranih kliničkih studija. U njima je bilo uključeno ukupno 10.018 ispitanika. Liječenje je trajalo od 6 mjeseci do 5 godina.

Analizirani su dokazi objavljeni do travnja 2016. godine.

Ključni rezultati

Nekoliko je ispitanika umrlo tijekom liječenja sulfonilurejom. Sulfonilureja (najviše dokaza postoji za glimepirid) nije smanjila rizik nastanka dijabetesa tipa 2 u usporedbi s placebom. U studijama sa sulfonilurejom nisu prikazane ozbiljne nuzpojave, ne-fatalni infarki srca, nefatalni moždani udar, zatajenje srca, kvaliteta života povezana sa zdravljem ili socioekonomski učinci.

U samo jednoj studiji je ispitivan analog meglitinid (nateglinid). U ovoj velikoj studiji je bilo 95% svih ispitanika iz ovog pregleda. Nije bilo pouzdanih dokaza za ishode smrtnosti od svih uzroka, rizik nastanka dijabetesa tipa 2 ili ozbiljne nuspojave. U ovoj studiji nisu prikazani rezultati kvalitete živote povezane sa zdravljem ili socioekonomski učinci.

Buduće studije trebaju uključiti ishode važne za bolesnike i nuspojave lijekova, budući da je za sad nejasno je li predijabetes stanje definirano laboratorijskim nalazima ili rizični čimbenik nastanka dijabetesa tipa 2, a koji se može liječiti.

Kvaliteta dokaza

Sve studije su imale manjkavosti u provedbi i prikazu ključnih rezultata. U pojedinačnim studijama je bilo malo ispitanika s velikim rizikom nasumičnih grešaka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information