Liječenje tuberkuloznog meningitisa u trajanju od 6 mjeseci

Što je tuberkulozni meningitis i zašto je važno trajanje liječenja?

Tuberkulozni meningitis je teški oblik tuberkuloze u području ovojnica mozga i kralježnične moždine. Smrnost i invaliditet su visoki u ovoj bolesti. Za liječenje plućne tuberkuloze postoje standardizirani međunarodni postupnici u trajanju od 6 mjeseci, ali za liječenje tuberkuloznog meningitisa su preporuke različite. Neki preporučuju 12 mjeseci i više liječenja za sprječavanje ponavljanja bolesti. Neželjeni ishodi duljeg liječenja su: odustajanje od liječenja s ponovnim javljanjem bolesti, razvoj otpornosti uzročnika na lijekove, te povećani troškovi za bolesnika i zdravstveni sustav.

Rezultati

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi iz kliničkih pokusa u kojima je ispitan učinak 6-mjesečnog liječenja bolesnika s tuberkuloznim meningitisom u usporedbi s duljim liječenjem. Pretražena je literatura do zaključno 31. ožujka 2016. Nisu nađena ispitivanja usporedbe liječenja u trajanju od 6 mjeseci i dulje. Uključeno je 7 ispitivanja s 458 ispitanika liječenih 6 mjeseci i 12 ispitivanja s 1423 ispitanika koji su liječeni dulje. Postojale su razlike u izboru lijekova, ali je većina bolesnika liječena lijekovima za tuberkulozu prvog reda i praćeni su dulje od godinu dana po završetku liječenja. Bolesnici su bili odrasli i djeca s tuberkuloznim meningitisom, a neki su bili HIV-pozitivni.

Povrat bolesti nije bila česta pojava u obje skupine, a zabilježen je po jedan smrtni slučaj u svakoj. Najveći broj smrtnih slučajeva je zabilježen za vrijeme prvih 6 mjeseci liječenja u obje skupine, a što ukazuje da trajanje liječenja nije imalo izravan ishod na rizik smrti. Nađena je veća stopa smrtnosti kod liječenja duljeg od 6 mjeseci, a što je moguće posljedica razlika između skupina. Mali broj ispitanika je odustao od liječenja, a pridržavanje liječenju nije jasno bilježeno.

Nije nađen dokaz za visoku učestalost ponovnog javljanja bolesti (relaps) uz 6-mjesečno liječenje, te je relaps bio rijetka pojava nezavisno od vrste liječenja. Razlike između skupina po trajanju liječenja su mogle biti uzrokom pristranosti, te su potrebna daljnja istraživanja za procjenu sigurnosti kraćeg liječenja. Budući da je većina rezultata dobivena u bolesnika bez HIV-a, zaključci se ne odnose na potonje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information