Instravenska injekcija ketamina za liječenje akutne boli nakon operacije u odraslih pacijenata.

Zaključak

Intravenska primjena ketamina za vrijeme operacije smanjuje bol, mučninu, povraćanje i potrebu za opioidnim lijekovima (sličnima morfinu) protiv bolova nakon operacije.

Uvod

Loše liječenje postoperativne boli povećava rizik od komplikacija i razvoja kronične boli i smanjuje kvalitetu života. Lijekovi protiv bolova, kao što su paracetamol i nesteroidni protuupalni lijekovi (ibuprofen, diklofenak), mogu biti nedjelotvorni ako se primjenjuju samostalno. Opioidi (jaki lijekovi protiv bolova) često uzrokuju nuspojave. Istraživanja su pokazala da intravensko davanje ketamina tijekom operacije pomaže u ublažavanju boli nakon operacije.

Značajke istraživanja

U srpnju 2018. autori su tražili randomizirana klinička ispitivanja u kojima je ketamin primijenjen prije, tijekom ili nakon operacije u općoj anesteziji u odraslih pacijenata. Važni ishodi bili su upotreba opioida i bol 24 i 48 sati nakon operacije, vrijeme do prvog zahtjeva za lijekom protiv bolova te nuspojave povezane s primjenom ketamina. Pronađeno je 130 istraživanja za uključenje u sustavni pregled, s ukupno 8341 sudionikom.

Ključni rezultati

U usporedbi s osobama koje su primale kontrolni tretman, osobe kojima je intravenski primijenjen ketamin su koristile manje opioidnih lijekova protiv bolova i imale manje bolova (dokazi srednje do visoke razine kvalitete). Ketamin bi mogao biti učinkovitiji u operacijama koje mogu uzrokovati intenzivniju bol. Osobe kojima je dan ketamin zatražile su lijekove protiv bolova 54 minute kasnije od onih koje nisu primile ketamin (dokazi srednje razine kvalitete). Ketamin je neznatno smanjio rizik od postoperativne mučnine i povraćanja (dokazi visoke razine kvalitete). Ketamin nije povećao rizik od nuspojava središnjeg živčanog sustava (halucinacije, noćne more ili dvoslike) (dokazi visoke razine kvalitete).

Buduća istraživanja trebala bi procijeniti učinak ketamina nakon operacija koje su popraćene intenzivnom boli kao što su kirurško otvaranje prsnog koša (torakotomija), operacija kralježnice ili amputacije. Osim toga, korisna bi bila i procjena učinaka ketamina među pojedinim skupinama pacijenata, kao što su starije osobe ili bivši ovisnici.

Kvaliteta dokaza

Procijenjena razina kvalitete dokaza može biti vrlo niska, niska, srednja te visoka. Dokazi vrlo niske kvalitete znače da se ne možemo pouzdati u te rezultate. Dokazi visoke kvalitete znače da smo vrlo sigurni u rezultate

Kvaliteta dokaza za većinu ishoda bila je srednje razine. Mnoga su istraživanja bila mala, što je bio glavni razlog smanjenja razine kvalitete dokaza s visoke na srednju. Rezultati su testirani prema vrsti operacije, trenutku primjene ketamina, pregledom većih istraživanja, i oni s više boli bili su dosljedni i dali povjerenje u rezultate. Dovoljno je dokaza koji omogućuju donošenje zaključaka o učinku ketamina na bol, uporabi lijekova protiv bolova i nuspojavama nakon operacije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Luka Minarik. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji sujoš uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information