Postupci koje provode roditelji za pretilost ili debljinu djece u dobi od 5 do 11 godina

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirano je koliko je učinkovita dijeta, tjelesna aktivnost te intervencije u ponašanju koje su usmjerene isključivo prema roditeljima s ciljem smanjivanja prekomjerne težine ili pretilosti djece.

Dosadašnje spoznaje

Diljem svijeta prisutan je sve veći broj pretile djece i djece s prekomjernom težinom Ta djeca imaju veće izglede za razvijanje zdravstvenih problema u dječjoj dobi i kasnije u životu. Roditelji mogu imati važnu ulogu u određivanju što će njihova djeca jesti. Više je informacija potrebno o tome može li pomaganje roditeljima u promjeni prehrane svoje obitelji i u promjeni stila života dovesti do rješavanja ovog problema.

Obilježja uključenih istraživanja

Pronašli smo 20 randomiziranih kontrolnih pokusa (kliničke studije u kojima su ljudi nasumično razvrstani u dvije ili više skupina) koje uspoređuju prehrambene navike, tjelesne aktivnosti i ponašanje (gdje su navike promijenjene ili poboljšane) u odnosu na različite kontrolne skupine (koje nisu primile terapiju) roditelja 3057 djece u dobi od 5 do 11 godina. Uočene su brojne razlike u vrsti istraživanja i vrsti korištene intervencije. Grupirali smo istraživanja po tipu usporedbe. Naš sustavni pregled je prikazao podatke o učincima intervencija koje su usmjerene isključivo na roditelje u usporedbi s intervencijama usmjerenima i na roditelje i na djecu, kontrolama "na listi čekanja" (gdje je intervencija odgođena do završetka studije), ostalim intervencijama s minimalnim informacijama ili kontaktom i ostalim tipovima isključivo roditeljske intervencije. Djeca u uključenim studijama su praćena između 6 mjeseci i 2 godine. Ovi se podaci odnose na literaturu objavljenu do ožujka 2015. godine.

Ključni rezultati

Najčešće mjereni ishod bio je indeks tjelesne mase (engl. body mass index, BMI). To je mjera količine tjelesne masnoće koja se računa podijelivši tjelesnu masu (u kg) s kvadratom visine mjerene u metrima (kg/m2). U istraživanjima se mjerio BMI tako da se uzet u obzir spol, visina i težina kako su djeca odrastala (kao što su BMI z rezultat i BMI percentil).

Uspoređujući sa kontrolom "na čekanju", pronađeni su ograničeni dokazi da roditeljska intervencija pomaže u smanjivanju BMI. Gledajući najduže periode praćenja uključenih istraživanja, nismo našli potvrdu dokaza prednosti ili mana isključivo roditeljskih intervencija u usporedbi s intervencijama usmjerenima na roditelje i djecu ili s intervencijama s ograničenim informacijama. U našem pregledu literature našli smo vrlo malo informacija o usporedbi različitih roditeljskih intervencija. Ni jedno istraživanje nije prikazalo podatke o smrti zbog bilo kojeg razloga, bolesti ili društveno ekonomskih učinaka (kao npr. jesu li isključivo roditeljske intervencije jeftinije u usporedbi s intervencijama usmjerenim na roditelje i djecu). Dva istraživanja su navela da nema neželjenih učinaka, a ostala istraživanja nisu izvijestila je li bilo neželjenih učinaka. Informacije o odnosima roditelja i djece i kvaliteti života povezanoj s zdravljem bile su rijetko promatrane.

Kvaliteta dokaza

Sveukupno, kvaliteta dokaza bila je niska, uglavnom zato što je bilo samo nekoliko istraživanja po mjerenju ili zbog toga što je broj uključene djece bio malen. Također, mnogo djece je odustalo od sudjelovanja u istraživanju prije završetka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Frane Utrobičić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information