Poboljšava li tjedna primjena paklitaksela preživljenje u usporedbi s primjenom svaka tri tjedna u početnom liječenju raka jajnika?

Dosadašnje spoznaje
Karcinom jajnika šesti je najčešći karcinom u svijetu. Liječenje se sastoji od kombinacije operacije i kemoterapije (najčešće uz paklitaksel i karboplatin), s ciljem smanjenja ili odgode povratka raka (preživljenje bez napretka bolesti (engl. progression free survival (PFS)) i poboljšanja izgleda za preživljenje karcinoma (poznato kao ukupno preživljenje (engl. overall survival, OS)). Nekoliko kliničkih istraživanja ispitivalo je utječe li raspored (vrijeme) doziranja paklitaksela na te ishode. Međutim, rezultati istraživanja su oprečni.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda
Pregledani su dokazi o učincima različitog rasporeda liječenja paklitakselom na preživljenje žena s tek dijagnosticiranim karcinomom jajnika.

Značajke istraživanja
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 15. studenoga 2021. godine. U sustavni pregled uključeno je četiri istraživanja s ukupno 3,699 ispitanika. Sva istraživanja bila su randomizirani kontrolirani pokusi (klinička istraživanja u kojima su ljudi nasumično raspoređeni u jednu od dvije ili više skupina) koji su uključivali žene u dobi od 18 godina ili više s novodijagnosticiranim karcinomom jajnika. Istraživanja su uspoređivala primjenu paklitaksela jednom tjedno i svaka tri tjedna, u kombinaciji s karboplatinom.

Ključni rezultati
Otkrili smo da, u usporedbi s primjenom paklitaksela svaka tri tjedna, tjedni paklitaksel u kombinaciji s karboplatinom vjerojatno neznatno poboljšava preživljenje bez progresije bolesti, iako skoro pa nema razlika u ukupnom preživljenju (dokazi visoke razine pouzdanosti).

Što se nuspojava tiče, tjedno uzimanje paklitaksela u kombinaciji s karboplatinom vjerojatno ne mijenja učestalost niskog broja neutrofila (vrste bijelih krvnih stanica koje pomažu u borbi protiv infekcija) (dokazi umjerene razine pouzdanosti); češće uzrokuje tešku anemiju (razina hemoglobina – važna komponenta crvenih krvnih stanica) (dokazi visoke razine pouzdanosti) i gotovo pa nema utjecaja na teška oštećenja živaca (dokazi niske razine pouzdanosti).

Zaključci
Tjedna primjena paklitaksela vjerojatno produljuje preživljenje bez progresije bolesti u usporedbi sa primjenom svaka tri tjedna, kada se kombinira sa karboplatinom u početnom liječenju karcinoma jajnika. Međutim, takav raspored liječenja ne poboljšava sveukupno preživljenje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Benjamin Krivošić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information