Ležanje u krevetu za cijeljenje dekubitusa koji nastanu u korisnika invalidskih kolica

Dosadašnje spoznaje

Dekubitusi su rane koje nastaju na koži i potkožnim tkivima kao rezultat stalnog pritiska na dijelove kože ispod kojih se neposredno nalaze kosti, kao što su kukovi, pete i donji dio leđa. Rizične osobe za nastanak dekubitusa su one koje su smanjeno pokretljive. Korisnici invalidskih kolica stoga imaju povećan rizik od nastanka dekubitusa jer sjede dugo vremena u istom položaju. Dekubitusi obično teško cijele i skloni su razvoju infekcija i drugih komplikacija. Kad takve rane nastanu u korisnika invalidskih kolica, smatra se da je važno ležanje u krevetu kako bi se ublažio pritisak na dijelove tijela koji su pod pritiskom u sjedećem položaju. Smatra se da će promjena i sjedećeg u ležeći položaj poboljšati cijeljenje rane.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cohrane sustavnog pregleda literature bio je analizirati dokaze iz kliničkih pokusa u kojima je istražen učinak ležanja na cijeljenje dekubitusa u osoba koje koriste invalidska kolica. Odgovarajuće studije mogle su uključiti korisnike invalidskih kolica bilo koje dobi, koji imaju dekubituse, bez obzira na to u kojem okruženju (bolnica, starački dom, vlastiti dom pacijenta, itd.).

Ključni rezultati

Pretražena je literatura u listopadu 2016. kako bi se pronašla randomizirana kontrolirana istraživanja u kojima su uspoređeni ispitanici koji su ležali s onima koji nisu ležali i njihovo cijeljenje dekubitusa u korisnika invalidskih kolica. Međutim, nije pronađeno niti jedno takvo istraživanje. To znači da u ovom trenutku nije moguće zaključiti da li ležanje u krevetu poboljšava cijeljenje dekubitusa u korisnika invalidskih kolica, ili koji su korisni i štetni učinci takvog pristupa liječenju. Nužno je provesti istraživanja u ovom području koja će usporediti cijeljenje dekubitusa u korisnika invalidskih kolica koji leže ili ne leže u krevetu.

Dokazi prikazani u ovom sažetku Cochrane sustavnog pregleda odnose se na literaturu dostupnu do listopada 2016.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information