Usporedba kortikosteroida koji se daju u nos u odnosu na placebo i nikakvu terapiju za liječenje dugotrajne upale sluznice nosa i sinusa (kroničnog rinosinuitisa)

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz literature o potencijalnoj koristi i rizicima kod korištenja intranazalnih (primjena u nos) kortikosteroida u osoba s dugotrajnom upalom sluznice nosa i sinusa (kroničnim rinosinuitisom).

Dosadašnje spoznaje

Kronični rinosinuitis je česta bolest koja se definira kao upala nosa i paranazalnih sinusa (skupina zrakom ispunjenih prostora iza nosa, očiju i obraza). Pacijenti s kroničnim rinosinuitisom imaju najmanje dva ili više sljedećih simptoma u trajanju od najmanje 12 tjedana: začepljen nos, iscjedak iz nosa i curenje nosa (rinoreja), bol ili pritisak u licu i / ili smanjen osjet njuha (hipoosmija). Neki ljudi također imaju nosne polipe koji su zapravo otekline grozdastog oblika inače normalne nosne sluznice, unutar nosnih struktura i sinusa. Lokalni (intranazalni) kortikosteroidi se koriste s ciljem smanjenja upale i simptoma pacijenata.

Obilježja studija

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno je 18 randomiziranih kontroliranih studija s ukupno 2738 sudionika. Većina studija su bile relativno male, sa oko 9 ili 10 pacijenata po intervencijskoj skupini. Najveća studija ima ukupno 748 pacijenata. Najviše ih je provedeno u tercijarnim referentnim centrima u sjevernoj Europi, SAD-u i Kanadi. Četrnaest studija su uključivale isključivo ispitanike s kroničnim rinosinuitisom i nosnim polipima, a četiri studije su imale sudionike bez nosnih polipa. Samo jedna od tih studija je provedena u djece. Studijama su ispitivale vrste, doze i načine primjene (npr. sprej, kapi) intranazalnih kortikosteroida.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Rezultati jedne od studija (s 20 sudionika) govore da nema statistički značajne razlike u kvaliteti života koja je povezana sa zdravstvenim stanjem i specifična za samu bolest. U još jednoj studiji su objavljena mjerenja kvalitete života vezane za opće zdravstveno stanje te je zabilježena statistički značajna korist terapije, ali samo na razini općeg zdravstvenog stanja. Obje studije uključivale su ispitanike s kroničnim rinosinuitisom bez nosnih polipa. Kvaliteta dokaza je bila vrlo niska (smatramo da je pouzdanost procjene učinka ovdje vrlo mala: vjerojatno će pravi učinak biti bitno drugačiji od procijenjenog učinka).

Težina bolesti se mjerila u jednoj studiji (kroničnog rinosinuitisa bez nosnih polipa, 134 ispitanika), koja je zaključila da nema značajne razlike. Druga studija (kronični rinosinuitis s nosnom polipozom) prikazala je da postoji povećana mogućnost za poboljšanje u skupini liječenoj intranazalnim kortikosteroidima. Kvaliteta dokaza u tim studijama bila je niska (naš je stav da je pouzdanost procjene učinka ovdje ograničena: pravi učinak može biti bitno različit od procjene učinka).

Kada je mjeren svaki simptom odvojeno (začepljenje nosa, curenje nosa, gubitak njuha, bol u licu/osjećaj povišenog tlaka u licu), koristan učinak se pokazao u skupini liječenoj intranazalnim kortikosteroidima. Kvaliteta dokaza je bila umjerena za začepljenje nosa, curenje nosa i gubitak osjeta njuha, ali niska za bol u licu/osjećaj povišenog tlaka u licu (umjerena kvaliteta dokaza znači da smo umjereno sigurni u procjenu učinka: pravi učinak je vjerojatno da će biti blizak procijenjenom učinku ali postoji mogućnost da bude bitno drugačiji).

Povećan je rizik od krvarenja iz nosa (epistaksa) s korištenjem intranazalnih kortikosteroida (visoka kvaliteta dokaza). Međutim, nije bilo jasno da li postoji razlika u riziku od lokalnog (nos ili grlo) nadraživanja (niska kvaliteta dokaza).

U nijednoj od studija pacijenti nisu bili dovoljno dugo liječeni ili praćeni da bi se prikupili značajni podaci o riziku od osteoporoze (krhkih kostiju) ili zastoja rasta (kod djece).

Zaključak

Većina dostupnih dokaza dolazi iz studija s bolesnicima koji boluju od kroničnog rinosinuitisa s nosnim polipima. Malo je informacija o kvaliteti života i kvaliteta tih dokaza je vrlo niska. Što se tiče težine bolesti, čini se da postoji poboljšanje za sve simptome (niska kvaliteta dokaza), korist umjerene značajnosti za začepljenje nosa i mala korist za curenje nosa (umjerena kvaliteta dokaza). Rizik od krvarenja iz nosa je povećan (visoka kvaliteta dokaza), ali to uključuje sve razine težine tog krvarenja; za neke pacijente mala količina krvi ne mora biti razlog za veću brigu. Nije jasno da li postoji razlika u riziku od lokalne iritacije (niska kvaliteta dokaza) .

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Goran Perković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information