Učinak preoperativne primjene traneksamične kiseline u smanjenju gubitka krvi pri operaciji uznapredovalog karcinoma jajnika

Istraživačko pitanje
Citoreduktivni zahvat je standardni kirurški postupak u liječenju uznapredovalog epitelnog karcinoma jajnika. Pri tom zahvatu se uklone jajnici, maternica, jajovodi i svo tumorsko tkivo. Veliki gubitak krvi dovodi do dugog oporavka.

Svrha Cochrane sustavnog pregleda:
Procijenili smo učinkovitost i sigurnost traneksamične kiseline u smanjenju gubitka krvi pri citoreduktivnoj operaciji u žena s uznapredovalim karcinomom jajnika. Pretražili smo kliničke studije objavljene do svibnja 2015. i našli samo jednu randomiziranu kontroliranu studiju, a što se smatra zlatnim standardom u istraživačkom pristupu. Ispitan je učinak jedne intravenske doze traneksamične kiseline prije citoreduktivne operacije u usporedbi s placebom, u žena s uznapredovalim epitelnim karcinomom jajnika.

Ključni rezultati  
Traneksamična kiselina je količinski smanjila gubitak krvi, ali bez kliničke koristi, budući da je razlika u gubitku krvi bila mala, te nije bilo razlike u potrebama za transfuzijom krvi. To znači da razlika u gubitku krvi nije imala učinka na zdravlje bolesnica. Dokazi o nuspojavama traneksamične kiseline su nedostatni, te nije moguće zaključivanje o sigurnosti. Dokazi iz samo jedne studije su nedostatni za zaključivanje o koristi standardne primjene traneksamične kiseline kod citoreduktivne operacije. Stoga je potrebno provesti nove, kvalitetne randomizirane studije za dokaze o učinkovitosti i sigurnosti primjene traneksamične kiseline.

Kvaliteta dokaza
Kvaliteta dokaza je varirala među studijama te je snaga dokaza sveukupno niska, osobito jer proizlazi iz samo jedne studije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information