Pospješivanje provedbe školskih politika i praksi za poboljšanje zdravlja učenika

Ključne poruke

• Škole i njihovo osoblje bolje provode intervencije za zdravu prehranu učenika, tjelesnu aktivnost, pretilost i konzumaciju duhana ili alkohola kada se koriste strategije koje imaju naglašenu podršku.
• Intervencije u školama čija se provedba podupire mogu biti neznatno učinkovitije u poboljšanju zdrave prehrane učenika, tjelesne aktivnosti, smanjenju pretilosti i konzumacije duhana.
• Većina istraživanja ne sadrži informacije o ekonomskoj procjeni strategija za podršku provedbi intervencija u školama niti procjenjuje bilo kakve moguće neželjene učinke.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Autori Cochraneovog sustavnog pregleda htjeli su saznati koliko su učinkovite strategije u podržavanju provedbe školskih intervencija za poboljšanje prehrane i tjelesne aktivnosti učenika, sprječavanje nezdravog debljanja te upotrebe duhana ili alkohola. Zanimalo ih je jesu li isplative i imaju li ikakvih neželjenih učinaka. Primjeri strategija uključuju metode poboljšanja kvalitete, obrazovanja i osposobljavanja, povratne informacije o stanju u školi, upute i podsjetnike te obrazovne resurse (npr. priručnike).

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Ažurirano je prethodno pretraživanje za istraživanja u kojima je uspoređena upotreba strategije za podršku provedbi intervencija s onima u kojima nije primijenjena takva strategija, ili istraživanja u kojem su uspoređene dvije ili više različitih strategija. Istraživanja su se bavila strategijama za podršku provedbi intervencija u školama koje se odnose na prehranu učenika, tjelesnu aktivnost, pretilost ili konzumaciju duhana ili alkohola. Rezultati istraživanja uspoređeni su i sažeti te je ocijenjena pouzdanost dokaza na temelju čimbenika kao što su metode istraživanja i broj sudionika.

Što je utvrđeno?

Pronađeno je 11 novih istraživanja koja su dodana ranije pronađenim, čime je ukupan broj uključenih istraživanja porastao na 38. Većina je provedena u SAD-u i ispitivala su strategije za provedbu intervencija zdrave prehrane ili tjelesne aktivnosti. Otkriveno je da, u usporedbi s kontrolnom skupinom, korištenje strategija za provedbu može dovesti do velikih poboljšanja u provedbi intervencija u školama te blagim poboljšanjima u zdravoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti učenika. Utjecaj na pretilost učenika vjerojatno je bio nepostojeći ili malen. Učinci strategija za provedbu na konzumaciju duhana vrlo su neizvjesni. Jako mali broj istraživanja procijenio je ekonomsku korist uporabe strategija podrške za provedbu intervencija ili potencijalne neželjene učinke na škole, osoblje ili učenike.

Koja su ograničenja ovog sustavnog pregleda?

Unatoč pregledu koji je pokazao da je korištenje strategija za provedbu rezultiralo velikim poboljšanjima u provedbi programa, u istraživanjima su korištene metode koje bi mogle dovesti do pogrešaka u rezultatima i nedosljednosti među uključenim istraživanjima, a prvenstveno su provedene u jednoj zemlji (SAD). Stoga nismo uvjereni u učinkovitost strategija za podršku provedbi intervencija u školama, kao i u većinu sekundarnih ishoda (zbog rizika od pristranosti i varijacija u metodama i rezultatima).

Datum pretraživanja dokaza

Baze podataka su pretraživane između 1. rujna 2016. i 30. travnja 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Bruno Sadiković. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information