Odjeća i oprema za zdravstveno osoblje u svrhu sprječavanja Ebole i drugih jako zaraznih bolesti

Zdravstveno osoblje je pod rizikom od infekcija kao što su bolest virusa Ebole i SARS. Jedan način sprječavanja infekcije je korištenje osobne zaštitne opreme, kao što je zaštitna odjeća, rukavice, maske i naočale kako bi se spriječila zaraza radnika. Nije jasno koja vrsta opreme najbolje štiti i kako ju se može najbolje ukloniti nakon uporabe. Također nije jasno koji je najbolji način educiranja zdravstvenog osoblja kako bi pratili upute za korištenje opreme.

Pronađena istraživanja

Pronađeno je 17 istraživanja sa 1950 sudionika, a koja su ispitivala 21 intervenciju. Istraživanja su podijeljena u tri kategorije: ona koja uspoređuju vrste zaštitne odjeće, ona koja uspoređuju načine na koje se oblači i skida, te ona koja uspoređuju različite načine obuke zdravstvenih radnika u korištenju zaštitne odjeće. Dvanaest istraživanja koristilo je fluorescentni marker ili bezopasan virus za simulaciju širenja infekcije u bolnici. Dva su istraživanja provedena u terenskim okolnostima: jedno tijekom epidemije SARS-a 2003. i jedno tijekom epidemije Ebole 2015. Tri istraživanja sa 962 sudionika su uspoređivala učinak aktivnog obučavanja o korištenju zaštitne opreme s pasivnim obučavanjem. Sva su istraživanja imala nejasan ili visok rizik od pristranosti.

Usporedba različitih vrsta odjeće

Unatoč zaštitnoj odjeći, fluorescentni marker je pronađen na koži 10% do 100% radnika. U jednom istraživanju, prozračnija odjeća nije dovela do veće kontaminacije od ne-prozračne odjeće, ali su korisnici bili zadovoljniji. Manja je kontaminacija pronađena kod nošenja zaštitnog ogrtača (mantila) nego pregače u drugom istraživanju. Četiri su istraživanja promatrala izmjene zaštitne odjeće kako bi bila lakša za skidanje. Haljine s rukavicama pričvršćenima na manžeti, koje se skidaju zajedno, dovele su do manje kontaminacije nego haljine i rukavice koje se skidaju odvojeno. Istraživanja koja su pratila rukavice i maske za lice sa dodacima za povlačenje pri skidanju zaštitne odjeće, imala su manje kontaminacije. Četiri istraživanja nisu prikazala dovoljno podataka za donošenje zaključaka. Ovi su dokazi bili jako niske razine kvalitete.

Usporedba različitih načina uklanjanja odjeće

U jednom istraživanju, korištenje dva para rukavica je dovelo do manje kontaminacije nego korištenje jednog para rukavica. U drugom istraživanju koje je koristilo dva para rukavica, uporaba dezinfekcijskog sredstva na bazi alkohola za čišćenje unutarnjeg para rukavica nije dovela do manje kontaminacije, u usporedbi sa čišćenjem otopinom hipoklorita. Praćenje uputa Centra za kontrolu bolesti (CDC) za skidanje zaštitnog ogrtača ili pregače dovelo je do manjih stopa kontaminacije. Jedno je istraživanje pokazalo da je osoblje koje je dobilo izgovorene upute o tome kako pravilno skinuti kontaminiranu zaštitnu odjeću bilo manje kontaminirano, u usporedbi s osobljem koje nije dobilo izgovorene upute. Jedno istraživanje nije prikazalo dovoljno podataka za donošenje zaključaka. Ovi su dokazi bili jako niske razine kvalitete.

Aktivna obuka

Zdravstveno osoblje koje je primilo aktivnu obuku, uključujući računalnu simulaciju, manje je griješilo u pravilnom odabiru i uklanjanju zaštitne odjeće, u usporedbi s onima koji su primili pasivnu obuku. U jednom istraživanju, sudionici koji su gledali video, u usporedbi s tradicionalnim predavanjem o tome kako pravilno staviti zaštitnu odjeću, imali su bolje rezultate kada su testirani pri oblačenju zaštitne odjeće.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza bila je jako niska zbog ograničenja istraživanja, neizravnosti i malog broja sudionika.

Što još treba istražiti?

Nije bilo istraživanja o učincima naočala ili štitnika za lice. Istraživači se moraju dogovoriti o najboljem načinu simulacije izloženosti. Potrebno je više istraživanja sa barem 60 sudionika, koji bi bili izloženi bezopasnom virusu, kako bi se saznalo koji je način i kombinacija najbolja za zaštitu. Najbolji način uklanjanja zaštitne odjeće nakon korištenja je također nejasan. Također su potrebna istraživanja kako bi saznali koji trening dugoročno najbolje funkcionira. Zdravstveno osoblje izloženo visoko zaraznim bolestima bi trebalo imati svoju zaštitnu opremu registriranu i praćenu zbog rizika od infekcije. Pozivamo nevladine organizacije da organiziraju više istraživanja i registriraju i bilježe vrstu osobne zaštitne opreme koju koriste zdravstveni radnici.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Martin Kondža
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information
Share/Save