Intervencije za sprječavanje padova u Parkinsonovoj bolesti

Cilj sustavnog pregleda

U ovom smo Cochraneovom sustavnom pregledu procijenili dokaze o učinku intervencija osmišljenih za smanjenje padova u osoba s Parkinsonovom bolešću. Spomenute intervencije uključuju vježbe, lijekove, edukaciju o prevenciji padova i kombinaciju vježbi i edukacije. Isključili smo intervencije kojima je cilj bio smanjiti padove uslijed sinkope (npr. vrtoglavica i nesvjestica). U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 16. srpnja 2020. godine.

Dosadašnje spoznaje

Pojava čestih padova jedna je od najozbiljnijih znakova kod Parkinsonove bolesti. Informiranje o učinkovitim strategijama za sprječavanje padova pomoći će u provedbi intervencija za sprječavanje padova.

Značajke istraživanja

Obuhvatili smo 32 randomizirana klinička ispitivanja sa 3,370 ispitanika. Vježbe su se proučavale u 25 ispitivanja s 2,700 ispitanika. Lijekovi su se proučavali u tri ispitivanja s 242 ispitanika. Edukacije su se proučavale u jednome ispitivanju s 53 ispitanika. Tri su ispitivanja s 375 ispitanika proučavala kombinaciju vježbi i edukacije. Sveukupno gledano, istraživanja koja su proučavala vježbe i kombinaciju vježbi i edukacije obuhvaćala su osobe s blagim do umjerenim oblikom Parkinsonove bolesti.

Ključni rezultati

Dvanaest je ispitivanja uspoređivalo vježbe s kontrolnom intervencijom za koju se smatra da ne utječe na smanjenje padova. Vježbe vjerojatno smanjuju broj padova za oko 26%. Vježbe vjerojatno neznatno smanjuju broj osoba koje padnu jednom ili više puta za oko 10%. Vježbe možda malo poboljšaju kvalitetu života vezanu uz zdravlje neposredno nakon programa vježbanja. Međutim, nismo sigurni utječu li vježbe na smanjenje broja prijeloma uzrokovanih padovima, utječu li na broj štetnih događaja i jesu li isplativa intervencija za sprječavanje padova.

Tri su ispitivanja uspoređivala inhibitor kolinesteraze (bilo rivastigmin bilo donepezil) s placebo lijekom (neaktivno liječenje) i otkrila da taj lijek može smanjiti stopu padova za oko 50%. Međutim, ne zna se točan utjecaj tog lijeka na broj osoba koje padnu jednom ili više puta i na kvalitetu života vezanu uz zdravlje. Inhibitori kolinesteraze mogu povećati broj štetnih događaja nevezanih uz padove za oko 60%. Nije bilo informacija vezanih uz isplativost lijekova za sprječavanje padova.

Jedno je ispitivanje uspoređivalo edukaciju s kontrolnom skupinom, a tri su ispitivanja uspoređivala kombinaciju vježbi i edukacija s kontrolnom skupinom. Kombinacija vježbi i edukacije vjerojatno malo ili nimalo utječe na broj osoba koje padnu jednom ili više puta. Međutim, nismo sigurni u učinak tih intervencija na druge ishode padova i na ishode nevezane uz padove.

Pouzdanost dokaza

Sva su ispitivanja imala visoki ili nejasni rizik od pristranosti barem u jednom od proučavanih područja. To je moglo utjecati na samu provedbu istraživanja i na procjenu rezultata.

Za vježbe dokazi su umjerene sigurnosti što se tiče stope padova i broja osoba koje padnu jednom ili više puta. Dokazi su bili niske ili vrlo niske sigurnosti što se tiče svih ostalih ishoda.

Za lijekove, edukaciju i kombinaciju vježbi i edukacije dokazi su niske ili vrlo niske sigurnosti što se tiče svih ishoda.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Nela Bjedov. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information