Psihološke terapije za osobe oboljele od teške i dugotrajne anoreksije nervoze

Ključne poruke

1. Jedno malo istraživanje osoba oboljelih od teške i dugotrajne anoreksije nervoze uspoređivalo je dvije terapije: kognitivno-bihevioralnu terapiju i specijalističko kliničko liječenje.
2. Nema dovoljno dokaza da bi se sa sigurnošću moglo reći da je neka određena terapija učinkovitija od druge.
3. Potrebno je provesti veća istraživanja kako bi istražili dobrobiti liječenja osoba oboljelih od teške i dugotrajne anoreksije nervoze.

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Anoreksija nervoza poremećaj je u prehrani i ozbiljna psihička bolest. Osobe koje boluju od anoreksije nervoze često imaju vrlo nisku tjelesnu masu, intenzivan strah od debljanja i iskrivljenu percepciju svoje težine. Glavno liječenje anoreksije nervoze je specifična psihološka terapija u kombinaciji s multidisciplinarnom tjelesnom i prehrambenom zdravstvenom njegom. Među temeljne terapije koje su danas dostupne ubrajamo kognitivno-bihevioralnu terapiju, specijalističko kliničko liječenje, Maudsleyevu terapiju za odrasle oboljele od anoreksije nervoze i fokalnu psihodinamičku terapiju. Sve ove terapije pružaju savjete o prehrambenom i tjelesnom zdravlju, ali se razlikuju po psihološkom fokusu. Kognitivno-bihevioralna terapija se bavi mislima (kognicijama) koje podupiru anoreksično ponašanje, kao što je strah od debljine, i pruža aktivne bihevioralne strategije (npr. polagana reintrodukcija hrane koja uzrokuje tjeskobu). Specijalističko kliničko liječenje pruža suportivnu terapiju i postavljanje ciljeva. Maudsleyeva terapija za odrasle oboljele od anoreksije nervoze usredotočena je na pomaganje osobi da razmišlja bez ograničenja i da pronalazi razloge za promjenu. Fokalna psihodinamička terapija pomaže pojedincu da prebrodi prošla iskustva i prouči dijelove svojeg identiteta koji podupiru poremećaj u prehrani. Na neke osobe oboljele od anoreksije nervoze liječenje nema utjecaja te razvijaju teški i dugotrajni oblik bolesti koji je vrlo iscrpljujuć. Vrlo je malo objavljenih dokaza koji bi pomogli kliničarima pri liječenju osoba s teškom i dugotrajnom anoreksijom nervozom - zapravo ni ne postoji jedinstvena definicija za ovaj poremećaj.

Kome je namijenjen ovaj sustavni pregled?

Ovaj će osvrt najviše zanimati osobe koje su bolovale od anoreksije nervoze i one koji su se brinuli o njima, uključujući zdravstvene djelatnike. Osobe koje su pogođene anoreksijom i drugim poremećajima u prehrani također će biti zainteresirane.

Što smo htjeli saznati?

Htjeli smo istražiti mogu li neke određene psihološke terapije utjecati na poboljšanje mentalnog i fizičkog zdravlja osoba oboljelih od anoreksije. Točnije, htjeli smo saznati može li neka određena psihološka terapija pomoći osobama oboljelima od teške i dugotrajne anoreksije nervoze. Također smo željeli saznati postoje li ikakvi neželjeni učinci koji su povezani s određenim terapijama.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su ispitivala bilo koju specifičnu psihološku terapiju u usporedbi s bilo kojom drugom specifičnom psihološkom terapijom, nespecifičnom psihološkom terapijom za mentalne poremećaje, s izostankom liječenja ili listama čekanja, antipsihoticima ili antidepresivima, savjetovanjem o prehrani ili uobičajenim liječenjem. Usporedili smo i saželi rezultate istraživanja te procijenili njihovu pouzdanost na temelju čimbenika kao što su metode i veličine istraživanja.

Što smo pronašli?

Pronašli smo dva prikladna istraživanja, ali samo je jedno istraživanje sa 63 osobe pružilo podatke koje smo mogli koristiti u našem pregledu. Dobivanje na težini i dovršetak liječenja su bili bolji s kognitivno-bihevioralnom terapijom i specijalističkom psihološkom terapijom, s tim da nijedna terapija nije bila bolja od druge. Obje su terapije bile prilagođene osobama s teškom i dugotrajnom anoreksijom. Nije bilo podataka o neželjenim učincima liječenja.

Koja su ograničenja dokaza?

Ovaj pregled nije pronašao odgovarajuće dokaze koji bi utvrdili je li neki oblik terapije učinkovitiji od drugog. Pouzdanost dokaza je niska jer dolaze iz samo jednog istraživanja koje je uključivalo tek 63 osobe i jer su ljudi u istraživanjima znali koji oblik liječenja primaju. Potrebno je provesti veća istraživanja kako bi istražili dobrobiti liječenja osoba oboljelih od teške i dugotrajne anoreksije nervoze.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do srpnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ana Borozan. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information