Koliko je napredna MR metoda, perfuzijska MR, precizna u razlikovanju glioma niskog i visokog stupnja u djece i odraslih?

Zašto je važno razlikovanje glioma niskog i visokog stupnja?

Gliomi niskog stupnja (engl. low-grade glioma, LGG) su spororastući tumori mozga koji imaju tipičan izgled u standardnoj magnetnkoj rezonanci (MR). Pacijenti sa LGG koji imaju blage ili nikakve simptome ponekad odaberu odgađanje liječenja sve do pojave napretka simptoma ili pojave tumora na MR; ovo se naziva pristupom „aktivnog nadzora“. Ipak, povremeno gliomi visokog stupnja (engl. high-grade gliomas, HGG), koji su agresivni i zahtijevaju rano liječenje, mogu oponašati izgled LGG-a. Tek se analizom tkiva dobivenog tijekom kirurškog zahvata - bilo tijekom uzimanja uzorka (biopsija) ili uklanjanja tumora (resekcija) - LGG i HGG mogu definitivno razlikovati. Pacijent s blagim simptomima ili bez simptoma može htjeti izbjeći rizik preuranjenih neuroloških oštećenja koja mogu nastati kao posljedica kirurškog zahvata. Stoga precizna neinvazivna metoda za razlikovanje glioma može pomoći pacijentu u donošenju odluke hoće li se opredijeliti za pristup „aktivnog nadzora“ ili se podvrgnuti ranom liječenju.

Koji je cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda?

Cilj ovog sustavnog pregleda je utvrditi koliko je perfuzijska MR precizna u razlikovanju LGG-a i HGG-a te koji čimbenici utječu na njenu preciznost. Cochraneovi istraživači su uključili sedam istraživanja da bi odgovorili na ovo pitanje.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Proučavana je napredna MR tehnika zvana perfuzijska MR. Ova metoda otkriva abnormalne krvne žile koje postaju sve učestalije od glioma niskog prema gliomima visokog stupnja. Za razliku od kirurgije, perfuzijska MR je neinvazivna i omogućuje kliničarima da utvrde je li pristup „aktivnog nadzora“ prihvatljiv za pacijenta, tj. je li moguće odgoditi liječenje, uključujući i inicijalnu analizu tkiva koja zahtijeva kirurški zahvat.

Koji su ključni rezultati ovog sustavnog pregleda?

Analiza je uključila rezultate dobivene od 115 pacijenata. Rezultati ukazuju na to da, kad bi se perfuzijska MR upotrijebila na 100 pacijenata s tumorima mozga koji u standardnoj MR izgledaju kao LGG, a od kojih 72 zapravo i imaju LGG:
- u otprilike 74 pacijenta rezultat perfuzijske MR ukazivao bi na to da imaju LGG, pri čemu bi 15 zapravo imalo HGG;
- u otprilike 26 pacijenata rezultat perfuzijske MR ukazivao bi na to da imaju HGG, pri čemu bi 13 zapravo imalo LGG.

Koliko su pouzdani rezultati istraživanja u ovom sustavnom pregledu?

U uključenim je istraživanjima dijagnoza LGG-a ili HGG-a u svih pacijenata postavljena analizom tkiva i većina je pacijenata podvrgnuta resekciji. Ovo se smatra pouzdanom metodom utvrđivanja jesu li pacijenti zapravo imali LGG ili HGG.

Mali broj pacijenata uključenih u ovaj sustavni pregled je značajan ograničavajući čimbenik za analizu. Procjene iz pojedinačnih istraživanja i prikupljeni podaci bili su različiti i/ili su imali širok raspon. Brojke navedene u ključnim rezultatima predstavljaju prosjek svih istraživanja uključenih u ovaj sustavni pregled, ali nije poznato hoće li perfuzijska MR uvijek dati takve rezultate. Osim toga, uključena su se istraživanja razlikovala u načinu izvođenja perfuzijske MR te objedinjavanje tih podataka radi analize možda nije primjereno.

Na koga se odnose rezultati ovog sustavnog pregleda?

Uključena istraživanja provedena su u Europi (Italija, Švedska, Španjolska, Francuska), Aziji (Japan) i Južnoj Americi (Brazil), a perfuzijska MR je uglavnom provođena u sveučilišnim bolnicama. Većina je istraživanja uključivala odrasle pa rezultati možda nisu reprezentativni za pedijatrijsku populaciju.

Što ovi rezultati znače?

Naši rezultati, temeljeni na 115 pacijenata, pokazuju da perfuzijska MR može otkriti 66-93% LGG-a, što znači da u 7-34% pacijenata LGG može biti krivo klasificiran kao HGG, zbog čega mogu biti podvrgnuti ranom invazivnom liječenju i izloženi pratećem riziku od nuspojava. Isto tako, otprilike polovina HGG-a može biti krivo klasificirana kao LGG, zbog čega pravovremeno liječenje tih pacijenata može biti odgođeno. Zbog nesigurnosti u procjenama ovi rezultati se mogu kretati u rasponu od 9-90% pacijenata. Zbog širokog raspona rezultata, trenutno nije moguće odrediti koliko je perfuzijska MR precizna u razlikovanju LGG-a HGG-a Buduća bi istraživanja u svrhu jačanja dokaza trebala uključiti veći broj pacijenata sa LGG-om i HGG-om.

Datum pretraživanja dokaza

U ovom su sustavnom pregledu pretražena i uključena istraživanja objavljena od 1990. do studenog 2016. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Igor Vlašiček. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information