Psihološke terapije za posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) u osoba s teškom mentalnom bolešću

Dosadašnje spoznaje

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) se obično razvija nakon što osoba doživi traumatski događaj, svjedoči traumatskom događaju ili kada traumu doživi netko blizak toj osobi. Sve je više dokaza koji potvrđuju da su ljudi s teškom mentalnom bolesti (engl. severe mental illness, SMI) osjetljivi na razvoj PTSP-a, zbog povećanog rizika od trauma u djetinjstvu i odrasloj dobi. Procjenjuje se da oko jedne trećine osoba s SMI također pati od PTSP-a. Trenutno je dostupno niz psiholoških terapijskih postupaka za liječenje PTSP-a koje su kao grupa poznate pod nazivom "psihološke terapije usmjerene na traume" (engl. trauma-focused psychological interventions, TFPIs).

Pretraživanje dokaza

U siječnju 2015. i ožujku 2016. pretraživali smo medicinsku literaturu i pronašli četiri relevantne studije koje su uključivale 300 odraslih osoba s dijagnozama SMI-a i PTSP-a. Sudionici studije su podvrgavani liječenju koje je uključivalo kognitivno bihevioralnu terapiju usmjerenu na traumu (engl. trauma-focused cognitive behavioural therapy, TF-CBT), desenzibilizaciju pokretima očiju i ponovnu obradu (engl. eye movement desensitisation and reprocessing, EMDR) te kratku psihoedukaciju. Sve te terapije podupiru pojedince da se liječe kroz obradu sjećanja, emocija i ponašanja povezanih s traumom.

Ključni rezultati

Kad je TF-CBT uspoređivana s uobičajenom skrbi, nije uočen učinak na smanjenje PTSP-a, psihotičnih, depresivnih ili anksioznih simptoma niti na poboljšanje kvalitete života. Pronađeni su dokazi niske kvalitete iz dvije studije koji su potvrđivali da su osobe s SMI-om i PTSP-om koje su primale TF-CBT imale veću šansu za oporavak od PTSP-a, odnosno, od simptoma PTSP-a koji su ispod dijagnostičkog praga. TF-CBT nije povezana s povećanjem nuspojava.

Usporedba osoba koje su primale EMDR i onih koje su čekale na liječenje je pokazala povoljan učinak na smanjenje simptoma PTSP-a (vrlo niske kvalitete dokaza). Ni tu nije bilo razlika u nuspojavama. Podaci nisu bili dostupni za učinak EMDR na kvalitetu života, psihozu, depresiju ili anksioznost.

Usporedba TF-CBT-a s EMDR-om pokazala je da nema razlike u smanjenju ozbiljnosti simptoma PTSP-a (vrlo niska kvalitete dokaza).

Konačno, kada se TF-CBT uspoređivala s kratkom psihoedukacijom nije bilo dokaza da je bilo koja terapija bolja od druge u liječenju niza simptoma PTSP-a.

Kvaliteta dokaza

Ovim pregledom literature pronađeni su ograničeni dokazi niske kvalitete o TF-CBT i EMDR. Učinci tih postupaka liječenja na smanjenje simptoma PTSP-a i dalje su nejasni, iako ne pokazuju da uzrokuju više nuspojava od čekanja za liječenje. Međutim, mnogi važni ishodi od interesa ispitivanja nisu zabilježeni i potrebna su dodatna istraživanja koja bi potvrdila prednosti psiholoških terapija usmjerenih na traumu u osoba s SMI-om i PTSP-om.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information