Monoterapija antiepilepticima (liječenje jednim lijekom)

Dosadašnje spoznaje

Epilepsija je čest neurološki poremećaj u kojem abnormalna električna pražnjenja iz mozga uzrokuju ponavljajuće napadaje. Proučavane su dvije vrste epileptičkih napadaja: žarišni napadaji koji počinju u jednom, određenom području mozga te generalizirani toničko-klonički napadaji koji počinju u obje moždane polutke istovremeno.

Otprilike 70% pacijenata s epilepsijom može kontrolirati napadaje, a većini je dovoljan jedan antiepileptik. Trenutačno u Ujedinjenom Kraljevstvu smjernice Nacionalnog instituta za zdravlje i izvrsnost skrbi (NICE) za odrasle i djecu preporučuju karbamazepin ili lamotrigin kao prvu liniju liječenja za osobe s novodijagnosticiranim fokalnim napadajima te natrijev valproat za osobe s novodijagnosticiranim generaliziranim toničko-kloničkim napadajima; međutim, dostupan je niz drugih antiepileptičkih lijekova.

Odabir početnog antiepileptika za pojedinca s novodijagnosticiranim napadajima od velike je važnosti i treba ga odrediti uzimajući u obzir visokokvalitetne dokaze o tome koliko su lijekovi učinkoviti u kontroli napadaja te povezuje li ih se s nuspojavama. Također je važno da se lijekovi prikladni za različite vrste napadaja međusobno uspoređuju.

Metode pregleda

Antiepileptički lijekovi od interesa za ovaj pregled bili su: karbamazepin, fenitoin, natrijev valproat, fenobarbiton, okskarbazepin, lamotrigin, gabapentin, topiramat, levetiracetam, zonisamid, eslikarbazepinacetat i lakozamid. U ovom su pregledu procijenjeni dokazi iz 89 randomiziranih kontroliranih kliničkih ispitivanja, u kojima su se usporedila dva ili više lijekova na temelju toga koliko su isti bili učinkoviti u kontroli napadaja (tj. jesu li ljudi imali ponavljanje napadaja ili su imali duga razdoblja bez napadaja (remisija)), kao i podnošljivost nuspojava lijekova. Uspješno su kombinirani podaci za 14,789 ljudi iz 39 od 89 ispitivanja; za preostalu 7,251 osobu iz 50 ispitivanja podaci nisu bili dostupni za korištenje u ovom pregledu. Nema dostupnih podataka o osobama koje su primale eslikarbazepinacetat.

Izvršene su dvije vrste analize; prvi je korak bilo kombiniranje dostupnih podataka u kojima su parovi lijekova uspoređivani izravno u kliničkim ispitivanjima, a potom je provedena analiza svih informacija iz kliničkih ispitivanja u 'mreži' od 11 lijekova. Ova je analiza omogućila usporedbu lijekova u mreži koji prethodno nisu međusobno uspoređivani u kliničkim ispitivanjima.

Ključni rezultati

'Mrežna' analiza pokazala je da su za osobe s fokalnim i generaliziranim napadajima najstariji lijekovi (fenobarbiton i fenitoin) bili bolje opcije kad je riječ o njihovoj kontroli od drugih lijekova, ali su također bili najlošiji za kontinuirano uzimanje (odnosno, češće je došlo do prekida liječenja) u usporedbi s novijim lijekovima kao što su lamotrigin i levetiracetam. Natrijev valproat bio je najbolja opcija od svih lijekova za postizanje kontrole i remisije generaliziranih toničko-kloničkih napadaja.

Najčešće nuspojave svih lijekova bile su pospanost ili umor, glavobolja ili migrena, gastrointestinalne smetnje (želučane tegobe), vrtoglavica ili nesvjestica te osip ili kožni poremećaji.

Pouzdanost dokaza

Ovaj pregled pruža dokaze visoke kvalitete za pojedince s fokalnim napadajima te dokaze umjereno visoke kvalitete za pojedince s generaliziranim toničko-kloničkim napadajima, budući da je manje informacija bilo dostupno za neke lijekove od interesa za osobe s ovom vrstom napadaja.

Zaključak

Rezultati ovog pregleda podupiru smjernice NICE-a prema kojima su karbamazepin i lamotrigin prikladne prve opcije liječenja za pojedince s fokalnim napadajima, a također pokazuju da bi i levetiracetam bio prikladan kao prva linija. Također, podržava se upotreba natrijevog valproata kao primarne terapije za pojedince s generaliziranim toničko-kloničkim napadajima, a pokazano je da bi lamotrigin i levetiracetam bili prikladna alternativa valproatu, posebno za trudnice ili pacijentice koje razmišljaju o trudnoći, kojima bi natrijev valproat mogao naštetiti.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do travnja 2021. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Andrea Bošković. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information