Presadak s vlastite konjunktive za liječenje pterigija

Istraživačko pitanje
Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda su analizirali dokaze iz istraživanja kako bi vidjeli koja je operacija za liječenje pterigija sigurnija i bolja. Htjeli su saznati koja operacija je bolja za sprječavanje ponovnog vraćanja pterigija.

Dosadašnje spoznaje:
Pterigij je izraslina u obliku krila u vanjskom kutu oka, između šarenice (obojenog dijela) i bjeloočnice. Smatra se da je uzrok pojavljivanja izloženost UV zračenju. Češće se javlja u muškaraca i starijih ljudi. Ako je izraslina velika, vid može biti otežan. Pacijentu se može činiti da je oko iziritirano, suho ili da ima strano tijelo u oku. Pterigij je također i estetski problem. U nekih osoba pterigij može prekriti cijeli prednji dio oka te vid može biti jako otežan.

Operacija je nužna kako bi se izliječila takva izraslina. Čak i nakon operacije može se pterigij ponovno pojaviti. Kada liječnik ukloni samo izraslinu, a mjesto ispod ostavi izloženo, pterigij se vraća u 80% pacijenata. Nova operacijska tehnika uklanja izraslinu, a zatim pokriva ogoljenu točku tkivom. Takva operacija koristi presadak tkiva. Kada se presadak tkiva upotrebljava za prekrivanje izrezanog mjesta, ponovnoa pojava pterigija je rjeđa nego kad se izrezano mjesto ostavi izloženo.

Postoje dvije vrste takve operacije. U jednoj se koristi presadak s vlastite očne spojnice (konjunktive (engl. conjunctival autograft surgery, CAG). Druga je presađivanje amnionske membrane (engl. amniotic membrane transplant, AMT). Svrha ovog preglednog rada bila je usporediti ponovno javljanje pterigija nakon ta dva tipa operacije presadka tkiva.

Tijekom CAG se tkivo iz drugog dijela oka pacijenta uzima i premješta na ogoljenu točku izrasline nakon što je uklonjena. Tijekom AMT se uzima tkivo posteljice novorođenčeta nakon poroda kako bi se prekrila točka gdje je bila izraslina. Kirurg dobiva to tkivo iz banke tkiva.

Obilježja istraživanja:

Uspjeh operacije definiran je kao manji broj vraćanja pterigija tijekom 3 do 6 mjeseci nakon operacije. Pretražene su medicinske baze podataka kako bi se našla istraživanja u kojima su ispitanici prošli kroz jednu od te dvije operacije. U istraživanje smo uključili samo studije čiji su sudionici nasumično razvrstani u skupine, tako da su imali jednaku šansu da im bilo koja operacija bude dodijeljena. Morali su imati izraslinu po prvi put (primarni pterigij) ili su trebali još jednu operaciju nakon što se izraslina ponovno pojavila. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do studenog 2015.

Ključni rezultati:

Autori su pronašli 20 studija u kojima je napravljena usporedba dvije operacije na ukupno 1947 očiju. Kombinirali su informacije iz studija kako bi utvrdili koja je operacija bolja. Šest mjeseci nakon operacije, pterigij se vratio u 30-50% manje osoba koje su imale CAG operaciju u odnosu na one koji su imali AMT operaciju. Ta razlika se ne može objasniti pukom slučajnošću.

Studije koje smo pronašli nisu odgovorile na sva naša pitanja. Još uvijek nema informacija o učincima tih operacija na jasnoću vida, kvalitetu vida, kvalitetu života i troškove. Potrebno je više istraživanja kako bi se odgovorilo na ta pitanja.

Kvaliteta dokaza:
Ukupna kvaliteta dokaza koja ide u prilog CAG-a je niska do umjerena, zbog problema u provođenju studija, a rezultati su ponekad bili različiti među studijama. Buduća istraživanja bi mogla imati utjecaj na zaključke ovog Cochrane sustavnog pregleda literature.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Marina Kovačević
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information