Prednosti kapecitabina u hormonski pozitivnom raku u usporedbi sa hormonski negativnim rakom dojke

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Ciljevi ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bili su utvrditi je li kapecitabin korisniji u raku dojke pozitivnom ili negativnom na hormonske receptore, te vidjeti razlikuje li se to ovisno o uznapredovalosti raka. Prikupljena su i analizirana sva relevantna istraživanja kako bi se odgovorilo na ovo pitanje.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Kapecitabin je lijek protiv raka dojke u obliku tableta koji ima relativno malo nuspojava i može kontrolirati slučajeve uznapredovalog karcinoma dojke, ponekad i dulje vrijeme. Neka ispitivanja čiji je cilj zaustaviti povratak raka nakon liječenja ranog karcinoma dojke, također ukazuju na blage koristi dobivene dodavanjem kapecitabina. Usporedila se uporaba kapecitabina kao palijativni oblik liječenja (neizlječiva metastatska ili uznapredovala bolest), kao neoadjuvantno liječenje (prije operacije ranog karcinoma dojke) i kao pomoćno/adjuvantno liječenje (nakon operacije ranog karcinoma dojke). Pronađeno je ukupno 26 istraživanja, od kojih je 12 o liječenju metastatske bolesti, 6 o neoadjuvantnom liječenju i 8 o adjuvantnom liječenju. Otkriveno je da je liječenje kapecitabinom dodano na više načina u različitim istraživanjima. Ti se načini mogu klasificirati kao monoterapija, gdje se kapecitabin sam uspoređivao s drugim liječenjem (često drugim pojedinačnim lijekom); zamjena, gdje se kapecitabin koristio umjesto drugog lijeka u kombiniranom liječenju lijekovima; i dodatak, gdje je kapecitabin dodan standardnom liječenju s jednim ili više lijekova.

Ključne poruke

U uvjetima uznapredovale bolesti, došlo je do umjerenog povećanja vremena do napretka raka uz dodatak kapecitabina u karcinomu dojke pozitivnom na hormonske receptore, ali ne i u hormonski negativnom raku dojke, iako nije bilo koristi za preživljenje ni u jednoj skupini. Međutim, kada je raščlanjen način na koji je kapecitabin dodan liječenju, dodavanje kapecitabina drugoj kemoterapiji bilo je najučinkovitije, što pokazuje i dulje vrijeme do napretka bolesti u obje skupine i poboljšano preživljavanje kod karcinoma pozitivnih na hormonske receptore.

U neoadjuvantnom liječenju, režimi kemoterapije koji sadrže kapecitabin nisu pokazali razliku u usporedbi s režimima kemoterapije koji ne sadrže kapecitabin: nema značajnog utjecaja na stopu potpunog patološkog odgovora (udio bolesnika kod kojih su svi tragovi raka u dojci iskorijenjeni liječenjem u vrijeme operacije), na preživljavanje bez bolesti (broj ljudi koji nemaju tkiva raka u određeno vrijeme nakon operacije) ili na cjelokupno preživljavanje, bez obzira na podskupinu hormonskih receptora.

U adjuvantnom liječenju, postojala je mala korist za ukupno preživljenje s kapecitabinom u usporedbi s režimima kemoterapije koji nisu sadržavali kapecitabin, kada su svi bolesnici analizirani zajedno. U trostruko negativnom i hormonski negativnom raku dojke, stopa recidiva raka i smrtnost od raka dojke bili su značajno manji uz režime kemoterapije koji su sadržavali kapecitabin, u odnosu na one koji nisu sadržavali kapecitabin. U hormonski pozitivnim karcinomima dojke nije bilo značajnog utjecaja kapecitabina ni na stopu recidiva ni na smrtnost od raka.

Uobičajene nuspojave kapecitabina bile su očekivane, a najčešće su proljev i sindrom šaka-stopalo (crvenilo, stezanje i nelagoda ili bol u tabanima i dlanovima).

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2019. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ivona Levak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information