Promicanje zdravlja za sprječavanje srčano-žilnih bolesti u zemljama s niskim i srednjim dohotkom

Pitanje sustavnog pregleda

Ovaj Cochrane pregled analizira učinkovitost intervencija za promicanje zdravlja kojima je cilj smanjiti više od jednog glavnog srčano-žilnog (kardiovaskularnog) faktora rizika (intervencije usmjerene na višestruke faktore rizika) za primarnu prevenciju srčano-žilnih bolesti u zemljama s niskim i srednjim dohotkom. Takvi faktori rizika su prekomjerna težina / pretilost, visoki krvni tlak, pušenje, visoka razina lošeg kolesterol ili niske razine fizičke aktivnosti.

Dosadašnje spoznaje

Dokazi iz zemalja s visokim dohotkom ukazuju da programi čiji je cilj djelovati na višestruke faktore rizika ne dovode do smanjenja slučaja kardiovaskularnih bolesti (KVB). S obzirom na sve veću učestalost KVB i nižu zdravstvenu svijest o KVB, u zemljama s niskim i srednjim dohotkom je moguće da takvi programi mogu imati pozitivne učinke. Za provođenje djelotvornih intervencija nužno je analizirati postojeće dokaze iz znanstvenih istraživanja. Sastavni dijelovi aktivnosti promicanja zdravlja mogu uključivati slijedeće: (a) prehrambene savjete za promicanje zdravih prehrambenih navika; (b) smanjenje unosa alkohola; (c) savjete o prestanku pušenja; (d) savjete o dnevnom povećanju tjelesne aktivnosti; i (e) smanjenje tjelesne težine.

Karakteristike studija

Pregledali smo medicinsku literaturu objavljenu do lipnja 2014. godine. Pronađeno je 13 studija koje su uključile 7310 sudionika. Dvije studije su uključile zdrave sudionike, a ostalih 11 studija je uključilo osobe s različitim rizikom od KVB, kao što su sudionici s poznatom hipertenzijom (visoki krvni tlak) i dijabetes tipa 2, i nasumično ih razvrstali u skupinu koja je primala ili intervenciju usmjerenu na smanjenje višestrukih faktora rizika ili u skupinu bez intervencije. Studije su provedene između 2001 i 2010, a objavljene između 2004 i 2012. Tri studije su provedene u Turskoj. Po dvije studije su provedene u Kini i Meksiku. Jedna studija je uključila sudionike iz Kine i Nigerije. Ostale studije su provedene u Brazilu, Indiji, Pakistanu, Rumunjskoj i Jordanu. Sadržaj intervencija razlikovao se u studijama; većina studija je uključivala prehrambene savjete i savjete o tjelesnoj aktivnosti. Studije su pratile sudionike od šest do 30 mjeseci (prosječno razdoblje praćenja je bilo 13,3 mjeseca).

Ključni rezultati

Otkrili smo da su dokazi za učinke kardiovaskularnih bolesti bili oskudni, sa samo jednom studijom koja je prikazala te učinke. Nijedna od uključenih studija nije prikazala podatke o smrti od bilo kojeg uzroka. Intervencije usmjerene na višestruke faktore rizika mogu smanjiti sistolički krvni tlak, dijastolički krvni tlak, indeks tjelesne mase i opseg struka. Utvrđeno je da nema razlike za jedenje više voća i povrća, stope prestanka pušenja, razinu šećera u krvi u posljednja dva do tri mjeseca, razinu šećera u krvi natašte, lipoproteina visoke gustoće, kolesterola, lipoproteina niske gustoće, kolesterola i ukupnog kolesterola. Nijedna od uključenih studija nije prikazala podatke o štetnim učincima.

Kvaliteta dokaza

Sve u svemu, studije uključene u ovaj pregled su imale određeni rizik od pristranosti i bilo je razlike između rezultata studija kada smo analizirali podatke. Rezultate ovog sustavnog pregleda treba stoga oprezno tumačiti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information