Nadomjestak folne kiseline u oboljelih od anemije srpastih stanica

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti koliko je je učinkovit i siguran dodatak folne kiseline (folne kiseline koja se prirodno javlja u hrani, kao pojačane hrane ili dodaci kao što su tablete) pacijentima oboljelima od srpaste anemije.

Dosadašnje spoznaje

Anemija srpastih stanica je grupa poremećaja koja pogađa hemoglobin (molekula u crvenim krvnim stanicama koja donosi kisik stanicama u cijelom tijelu) i uzrokuje nastanak izobličenih srpastih ili polumjesečastih crvenih krvnih stanica (eritrocita). Obilježava je anemija (krv ne može prenijeti dovoljno kisika po tijelu), ponavljajuće infekcije i bolne epizode. Iako je srpasta anemija izvorno otkrivena u tropskim i suptropskim područjima, zahvaljujući migracijama, sada je česta diljem svijeta. Postoje tri preventivne mjere za srpastu anemiju koje se često koriste. Uključuju penicilin, cijeljenje protiv infekcije pneumokokom i dodatak folne kiseline. Folna kiselina je B vitamin topiv u vodi. Taj je vitamin nužan za eritropoezu (proces kojim nastaju crvene krvne stanice). S obzirom na to da je u ljudi sa srpastom anemijom pojačana eritropoeza, smatra se da im je možda potreban dodatan unos folne kiseline, kroz dodatke prehrani ili prehranu. Ipak, nedostatak istraživanja temeljenih na dokazima znači da još nije jasno ima li više koristi ili rizika od takvih dodataka prehrani.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 7. prosinca 2015.

Značajke istraživanja

Uključili smo jedno ispitivanje u kojemu je sudjelovalo 117 djece sa srpastom anemijom. Djeca su bila u dobi od šest mjeseci do četiri godine. To je bio jednogodišnji dvostruko slijepi (ni sudionici ni liječnici nisu znali kojoj su grupi sudionici dodijeljeni) kontrolirani pokus koji je uspoređivao djecu koja su uzimala dodatak folne kiseline s onom koja su uzimala placebo (lažno liječenje).

Ključni rezultati

Ispitivači su opisali da je dodatak folne kiseline doveo do viših razina folne kiseline u krvi. Međutim, nije bilo razlika u koncentracijama hemoglobina na kraju godine.

Ispitivanje je također izvještavalo o kliničkim čimbenicima povezanima s liječenjem, uključujući rast, veće i manje infekcije, problema sa slezenom, epizode boli u kostima ili bol u trbuhu. Ispitivači nisu pronašli razlike u ovim ishodima od početka do kraja ispitivanja. Međutim, valja napomenuti da ispitivanje nije bilo dovoljno veliko da bi moglo otkriti bilo kakve razlike između grupe s folnom kiselinom i placebo grupe.

Kvaliteta dokaza

U uključenom ispitivanju nije bilo jasno kako je određeno hoće li sudionici primati folnu kiselinu ili placebo. Način osiguravanja da ni sudionici ni ispitivači ne znaju koji terapiju pojedina osoba prima (prikrivanje razvrstavanja tko je u kojoj skupini) također nije opisan. Zbog toga ispitivanje ima visok rizik od pristranih rezultata.

Ispitivanje nije imalo puno sudionika. Za mnoge planirane kliničke ishode istraživanje osmišljeno da prikaže razlike između ljudi koji su uzimali folnu kiselinu i onih koji su uzimali placebo. To znači da su rezultati ovog ispitivanja neprecizni, i time teški za tumačenje.

Naš pregled literature je trebao istražiti nadomjestak folne kiseline (folne kiseline koja se prirodno javlja u hrani, kao dodatak hrani ili u obliku tablete) u djece i odraslih. S obzirom na to da smo pronašli samo jedno ispitivanje koje je istražilo jedan oblik dodatka u djece, rezultati nisu korisni za druge populacije.

Upravo zato, ocijenili smo dokaze uključenog ispitivanja kao dokaze niske kvalitete. Na temelju samo jedne studije niske kvalitete s dokazima koji samo pokazuju da dodatak folne kiseline povisuje razine folne kiseline u krvi, ne možemo zaključiti je li ta terapija učinkovita ili ne.

Nužno je provesti više ispitivanja, s većim brojem ispitanika i duljim trajanjem terapije (i duljim praćenja) folnom kiselinom u ljudi s anemijom srpastih stanica kako bismo dobili pouzdane dokaze.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Vučetić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr