Antiadhezijska terapija nakon histeroskopije kod žena koje imaju poteškoća sa začećem

Istraživačko pitanje

Procijeniti učinke liječenja za sprječavanje nastanka ožiljnog tkiva (adhezija) nakon kirurškog zahvata na maternici kod žena koje imaju poteškoća sa začećem.

Uvod

Abdominalne adhezije su mrežaste strukture koje nastaju kada se dvije normalno odvojene površine u trbuhu (abdomenu) lijepe jedna za drugu zbog oštećenja sluznice trbuha. Često nastaju nakon zahvata u trbuhu. Mogu uzrokovati više stanja, kao što su kronična bol u zdjelici i neplodnost. Sadašnja se praksa temelji na tradiciji ili opažajnim istraživanjima.

Značajke istraživanja

Pretraživana su istraživanja koja su nasumično uspoređivala bilo koji tretman u odnosu na nikakv tretman, placebo (lažni tretman) ili bilo koju drugu intervenciju. Ishodi tih istraživanja bili su živorođena djeca, klinička trudnoća, pobačaj, te prisutnost ili povećanje ožiljnog tkiva uočeno prilikom naknadnih pregleda.

Ključni rezultati

Pronađeno je 16 istraživanja. Liječenja koja su obuhvaćala upotrebu uređaja u odnosu na nikakva liječenja (dva istraživanja; 90 žena), hormonalno liječenje naspram nikakvog liječenja ili placebo (dva istraživanja; 136 žena), uređaj u kombinaciji s hormonskim liječenjem u usporedbi s nikakvim liječenjem (jedno istraživanje; 20 žena), barijerni gel u odnosu na nikakvo liječenje (pet istraživanja; 464 žene), uređaj s uporabom membrana nakon rođenja novorođenčadi u usporedbi s uređajem bez membrana (tri istraživanja; 190 žena), jedna vrsta uređaja u odnosu na drugu vrstu uređaja (jedno istraživanje; 201 žena), gel u kombinaciji s hormonskim liječenjem i antibioticima nasuprot hormonalnom liječenju antibioticima (jedno istraživanje; 52 žene) ili uređaj u kombinaciji s gelom u odnosu na sami uređaj (jedno istraživanje; 120 žena). Istraživači su nasumičnim odabirom liječenja dodijelili 1273 žene, ali za analizu su bili dostupni podatci samo za njih 1133.

U samo dva istraživanja, sve su žene imale poteškoća u postizanju trudnoće. Većina istraživanja (14/16) je imala visok rizik od pristranosti zbog najmanje jednog razloga. Kako niti jedno istraživanje nije zabilježilo živorođenu djecu, uključili smo i podatke o datumu porođaja ili trudnoći koja je u tijeku, što je pet istraživanja prikazalo.

Nije bilo jasno postoji li razlika između antiadhezijskog liječenja u usporedbi s nikakvim liječenjem (dva istraživanja; 107 žena) ili u usporedbi s drugim liječenjem (tri istraživanja; 180 žena) u smislu povećavanja šansi za rođenje živorođenog djeteta, datumu porođaja ili trudnoće koja je u tijeku. Korištenje nekih antiadhezijskih terapija (uređaj sa ili bez hormonalnog liječenja ili hormonskog liječenja ili gelova) (osam istraživanja; 560 žena) može smanjiti rizik od stvaranja ožiljnog tkiva u usporedbi s nikakvim liječenjem. Za očekivati je da će od 1000 žena liječenih kirurškim zahvatom, između 153 i 365 žena razviti ožiljno tkivo nakon upotrebe gelova, u usporedbi s 545 žena na kojima nije primijenjeno liječenje. U ovaj Cochraneov sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 6. lipnja 2017. godine.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta dokaza bila je niske do vrlo niske razine. Postojala su ograničenja u istraživanjima, na primjer, ozbiljan rizik od pristranosti povezan s ispitanicima i istražiteljima koji znaju kakvo je liječenje primijenjeno.

Potrebno je provesti više istraživanja prije nego što bi se antiadhezijsko liječenje moglo početi rutinski primjenjivati nakon operacije maternice kod žena koje imaju problema sa začećem.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Martin Kondža. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information