Fulvestrant za liječenje uznapredovalog raka dojke s pozitivnim hormonskim receptorima u žena postmenopauzalne dobi

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirali smo dokaze iz kliničkih pokusa o djelotvornosti i sigurnosti fulvestranta u produljenju vremena bez napredovanja karcinoma u žena s uznapredovalim karcinomom dojke koji je osjetljiv na hormone. U literaturi je pronađeno 9 studija koje ispituju je li fulvestrant bolji u odnosu na ostale terapijske mogućnosti.

Dosadašnje spoznaje

U 70% slučajeva karcinomi dojke osjetljivi su nahormone te postoji mnoštvo različitih vrsta endokrinih (hormonskih) terapija za liječenje tih karcinoma koje smanjuju koncentraciju ili blokiraju ženske spolne hormone. Fulvestrant se, kao endokrina terapija, može koristiti u liječenju karcinoma dojke s pozitivnim hormonskim receptorima tako što djeluje kao blokator estrogena. Primjenjuje se kao injekcija jednom mjesečno u žena s uznapredovalom bolešću. Uznapredovala bolest definira se kao primarni rak dojke koji se iil opsežno proširio na limfne čvorove ili je jako narastao (stadij III); ili se proširio s dojke i limfnih čvorova na druga tkiva ili organe, ili oboje (stadij IV). Cilj terapije tog stanja je poboljšanje kvalitete života, smanjenje simptoma koje uzrokuje karcinom i produljenje životnog vijeka. Treba uzeti u obzir da se u analiziranim studijama uglavnom koristila niža doza fulvestranta (250 mg) u usporedbi s dozom koja se danas smatra standardnom i djelotvornijom, a to je doza od 500 mg.

Obilježja uključenih istraživanja

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 7 srpnja 2015. Sustavnim pretraživanjem literature pronađeno je 9 kliničkih studija koje uspoređuju djelotvornost i sigurnost fulvestranta u odnosu na standardnu terapiju uznapredovalog karcinoma dojke osjetljivog na hormone. Prikupljeni podaci iz zasebnih studija analizirani su zajedno. U tim studijama su s fulvestrantom uspoređena 3 različita lijeka kao endokrine terapije. Od ta tri lijeka, anastrozol i eksemestan djeluju kao inhibitori aromataze te tako snižavaju razinu estrogena u postmenopauzalnih žena, a treći, tamoksifen, antagonist estrogenskih receptora, djeluje blokirajući estrogen. U četiri studije fulvestrant je korišten u prvoj liniji liječenja, odnosno, testiran je u odnosu na te lijekove kao početna terapija uznapredovale bolesti. U ostalih pet studija fulvestrant je korišten u drugoj liniji liječenja, to jest nakon što su pacijentice podvrgnute drugoj početnoj terapiji uznapredovale bolesti. U dvije studije fulvestrant je ispitivan u kombinaciji s anastrozolom u odnosu na terapiju samim anastrozolom, a u ostalih sedam ispitivan je sam fulvestrant u odnosu na druge usporedne lijekove.

Ključni rezultati

Zaključeno je da je fulvestrant barem jednako učinkovit kao ostala tri navedena standardna lijeka u endokrinoj terapiji uznapredovalog karcinoma dojke osjetljivog na hormone. Moguće je da je djelotvorniji u novoj standardnoj dozi od 500 mg u odnosu na onu od 250 mg koja je korištena u svim osim u jednom uključenom ispitivanju. Uočeno je da kombinacija s inhibitorom aromataze ne povećava djelotvornost fulvestranta te da se učinkovitost nije mijenjala bilo da je fulvestrant korišten u prvoj liniji liječenja nakon dijagnoze uznapredovale bolesti, bilo da je korišten kao druga linija terapije. To dokazuje skupna analiza podataka za produljenje životnog vijeka bez napredovanja raka te za smanjenje tumora ili stabilizacije zbog fulvestranta u usporedbi s drugim lijekovima u endokrinoj terapiji. Žene liječenje fulvestrantom nisu iskusile gore nuspojave od onih na komparativnoj endokrinoj terapiji, a kvaliteta života obje ispitivane skupine pacijentica bila je jednaka.

Stoga se fulvestrant može smatrati djelotvornim i sigurnim lijekom u terapiji uznapredovalog karcinoma dojke osjetljivog na hormone u postmenopauzalnih žena kod kojih je indicirana endokrina terapija.

Kvaliteta dokaza

Sva ispitivanja bila su visoke kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane<br/>Prevela: Petra Gilja

Tools
Information