Učinci opioida, hipnotika i lijekova za smirenje na opstruktivnu apneju u spavanju (engl. obstructive sleep apnoea, OSA) u odraslih

Dosadašnje spoznaje

Opstruktivna apneja u spavanju (engl. obstructive sleep apnoea, OSA) je česti poremećaj spavanja kojeg obilježava povremena apneja (prestanak disanja) sa smanjenom koncentracijom kisika u krvi za vrijeme spavanja. U mnogih osoba sa i bez postavljene dijagnoze OSA propisuju se hipnotici,sedativi i opijati odn. opioidi za liječenje boli, anksioznosti i poremećaja spavanja. Opijati/opiodi se često primjenjuju za liječenje boli nakon opsežnih kirurških zahvata. Ovi lijekovi mogu pogoršati apneju u spavanju s većom učestalošću i trajanjem apneje.

Istraživačko pitanje

Pretraženi su dokazi iz randomiziranih placebo-kontroliranih studija radi otkrivanja rizika ovih lijekova kod bolesnika s OSA.

Kako je napravljen ovaj Cochrane sustavni pregled?

Pretražene su i pregledane sve randomizirane placebo-kontrolirane studije koje su uključile odrasle bolesnike s OSA Većina istraživanja je kratko trajala tj. 1-2 noći, te uključila mali broj bolesnika i s loše opisanom metodologijom. Nije bilo moguće ustanoviti točne učinke ovih lijekova u bolesnika s OSA.

Rezultati

Nađeno je 14 studija koje su ispitivale učinak 10 lijekova te uključile ukupno 293 ispitanika.

Opijati i opioidi (lijekovi za akutne i kronične bolove)

Infuzija lijeka remifentanila

Infuzija remifentanilom nije značajno promijenila težinu OSA procijenjeno brojem i trajanjem prekida disanja tijekom spavanja, ali je značajno snizila najmanje koncentracije kisika u krvi u usporedbi s placebom.

Sedativi i hipnotici

"Z lijekovi" (za liječenje nesanice, poremećaje usnivanja i spavanja)

Ezopiklon i zolpidem

Ezopiklon nije pogoršao OSA na temelju broja i trajanja prekida disanja tijekom spavanja. U jednoj studiji je ublažio simptome OSA, i ovaj lijek bi mogao ublažiti ovo stanje, ali su potrebna daljnja istraživanja u procjeni učinka.

Zolpidem nije značajno pogoršao OSA prema broju i trajanju prekida disanja u spavanju, ali je u jednom istraživanju značajno smanjio najmanje koncentracije kisika u krvi u usporedbi s placebom.

Benzodijazepini (kratkodjelujući lijekovi za tešku anksioznost, poremećaje ponašanja ili uznemirenost i napadaje panike)

Brotizolam, flurazepam, nitrazepam, temazepam i triazolam

Niti jedan od ispitivanih lijekova nije značajno pogoršao OSA na temelju broja i trajanja prekida disanja u spavanju. U malim studijama koje su trajale jednu noć, 20 mg zolpidema, 20 mg flurazepama i 0,25 mg triazolama je povećalo broj i trajanje prekida disanja u spavanju, ali nije bilo statističke značajnosti. Ovi lijekovi su značajno snizili najmanje koncentracije kisika u krvi u usporedbi s placebom.

Natrijev oksibat (za liječenje narkolepsije, stanje izrazite pospanosti tijekom dana)

Natrijev oksibat je uspoređen s placebom u dva istraživanja. Simptomi OSA tj. broj i trajanje prekida disanja u spavanju nisu se pogoršali uz natrijev oksibat U jednoj studiji je 4,5 g natrijevog oksibata smanjilo težinu simptoma OSA i bilo učinkovito u ublažavanju simptoma, ali su daljnje studije potrebne za potvrdu učinkovitosti.

Melatonin i melatoninu slični lijekovi

Ramelteon (lijek za nesanicu)

Ramelteon je ispitivan u starijih osoba (više od 60 godina) s OSA i nesanicom te je nađeno da su simptomi OSA bili pogoršani.

Rezultati ovog Cochrane sustavnog pregleda su pokazali da ispitivani lijekovi nisu pogoršali simptome učestalosti i trajanja prekida disanja u spavanju kod bolesnika s OSA, ali su remifentanil, zolpidem i triazolam statistički značajno smanjili najniže koncentracije kisika u krvi tijekom spavanja. Potreban je oprez kod propisivanja ovih lijekova bolesnicima s OSA. Natrijev oksibat (4,5 g) i ezopiklon ublažuju težinu OSA i mogli bi biti učinkoviti u liječenju ovog stanja, ali su potrebna daljnja istraživanja za potvrdu ovih rezultata.

Zaključak

Dugoročni učinak i nuspojave sedativa u bolesnika s OSA treba procijeniti u većim i duljim studijama koje su metodološki dobro osmišljene.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information