Dijagnostička metoda prikazivanja mozga za dijagnosticiranje shizofrenije u prvoj psihotičnoj epizodi

Dosadašnje spoznaje

Shizofrenija je psihijatrijski poremećaj koji uključuje psihotične simptome poput distorzije (iskrivljenja) mišljenja i opažanja, s otupljenim afektom, i poremećajima ponašanja. Važno je da se bolesnicima s prvom psihotičnom epizodom što ranije postavi ispravna dijagnoza. Ranije dijagnosticiranje shizofrenije dovesti će do boljeg ishoda liječenja. Međutim, i druga oboljenja ponekad imaju slične psihotične simptome poput shizofrenije, na primjer, bipolarni afektivni poremećaj. Ovaj Cochrane sustavni pregled istražuje koliko je precizan tip slikovne dijagnostike mozga nazvan morfologija temeljena na vokselu (engl. voxel-based morphology, VBM) u dijagnosticiranju shizofrenije kod bolesnika s prvom psihotičnom epizodom. VBM se koristi u mjerenju razlika u strukturi mozga kod oboljelih s različitim tipovima psihoza. Te razlike mogu biti korisne kod postavljanja dijagnoze.

Značajke istraživanja

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do prosinca 2013. Pronađene su četiri studije koje su koristile VBM kod 275 adolescenata i odraslih s prvom psihotičnom epizodom. Jedna je studija uključila ispitanike iz bolnice, druga iz dnevne bolnice, treća ispitanike iz drugih psihijatrijskih službi (unutar i van službi), dok četvrta studija nije navela okruženje gdje je provedeno istraživanje. Srednja dob ispitanika bila je u rasponu od 18,6 do 27,1 godina. Samo su dvije studije prikazale podatke o spolu ispitanika i uključile oba spola.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta studije je unatoč svemu, procijenjena prilično dobrom. Vezano za određene informacije ostale su nejasnoće, najviše zbog činjenice kako tri studije nisu dovoljno jasno opisale metode analize obrade slike kod VBM. Također je upitna primjenjivost svih studija jer VBM nije korišten u dijagnosticiranju shizofrenije kod niti jedne od ovih studija, umjesto toga korišten je radi utvrđivanja razlika u sivoj tvari mozga.

Ključni rezultati

Pronađene su četiri studije koje su koristile VBM kod adolescenata i odraslih s prvom psihotičnom epizodom, no VBM je korišten radi opisa strukture mozga, a ne radi postavljanja dijagnoze. Nema dokaza koji bi poduprli korištenje morfometrije temeljene na vokselu u dijagnosticiranju shizofrenije kod bolesnika s prvom psihotičnom epizodom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Linda Rossini Gajšak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information