Postupci za liječenje ulkusa u ustima (oralnih ulkusa) u Behcetovoj bolesti

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled je proveden radi procjene učinka raznih zahvata, koji se primjenjuju sistemski ili lokalno, za prevenciju ili liječenje oralnih ulkusa u osoba s Behcetovom bolesti. Analizirane su kliničke studije u kojima intervencije mogu biti uspoređene s nekim drugim metodama, s nikakvim postupcima ili s primjenom placeba.

Dosadašnje spoznaje

Behcetova bolest je kronična bolest koju karakterizira mnoštvo simptoma, uključujući oralne i genitalne rane (ulceracije), oštećenja kože i upalne promjene na krvnim žilama (vaskularne promjene) središnjeg živčanog sustava i probavnog sustava. Iako je osnovni uzrok Behcetove bolesti nepoznat, smatra se da je za nastanak bolesti odgovorna genetska sklonost u kombinaciji s okolišnim čimbenicima.

Behcetova bolest najčešće se javlja u trećem desetljeću života. Bolest je rijetka u osoba starijih od 50 godina godina i tijekom djetinjstva. Iako bolest pogađa oba spola u podjednakom broju, smatra da bolest ima mnogo teži tijek među muškarcima.

Oštećenja u ustima koje se javljaju kod Bechetove bolesti mogu biti bolne i sporo zacjeljivati. U najgorem slučaju, mogu uzrokovati značajne probleme pri jedenju i pijenju.

Obilježja studija

Autori su napravili oaj Cochrane sustavni pregled literature u okviru Cochrane uredničke skupine za oralno zdravlje (engl. Cochrane Oral Health Group). Dokazi se odnose na kliničke studije koje su objavljene do 4. listopada 2013. Sustavni pregled uključuje 15 istraživanja objavljenih od 1980. do 2012. godine u kojima je uključeno ukupno 888 sudionika koji su nasumično razvrstani u terapijske skupine. Jedanaest istraživanja je provedeno u Turskoj, dva u Japanu, jedno u Iranu, a jedno u Velikoj Britaniji. Ispitano je trinaest različitih intervencija koje su primijenjene ili lokalno ili sistemski.

Topikalne intervencije: sukralfat, interferon-alfa (različite doze), ciklosporin A, triamcinolon acetonid masti, fenitoin sirup za ispiranje usta.

Sistemske intervencije: aciklovir, talidomid (različite doze), kortikosteroidi, rebamipid, etanercept, kolhicin, interferon alfa, ciklosporin

Ključni rezultati

Bilo je nedovoljno dokaza koji bi potvrdili ili opovrgnuli korištenje bilo koje analizirane intervencije u vezi s boli, trajanjem ili učestalosti povezanima s oralnim ulceracijama ili sigurnosti intervencija.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je varirala od umjerene do vrlo niske.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Zvonimir Jukić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information