Opioidi za liječenje nedostatka daha na kraju života

Dosadašnje spoznaje

Ljudi s plućnom bolesti mogu iskusiti gubitak daha. Početna terapija bi se trebala usredotočiti na osnovne uzroke gubitka daha. Međutim, kako bolest napreduje, bilo bi bolje usmjeriti se na liječenje simptoma. Kao i standardna terapija, opioidi (npr. morfin, primijenjen na usta, nebulizatorom ili injekcijom) mogu olakšati simptome. Međutim, i opioidi mogu imati nuspojave kao što su pospanost, konstipacija, mučnina i povraćanje.

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je istražiti mogu li opioidni lijekovi smanjiti gubitak daha kod ljudi s plućnom bolesti. Također je analizirano mogu li opioidi povećati njihovu sposobnost tjelovježbe te koje su nuspojave imali. Cilj je također bio provjeriti povećavaju li opioidi kvalitetu njihova života.

Obilježja studija

Pretražene su studije objavljene do 19. kolovoza 2015. i uključeno je 26 studija u kojima je sudjelovalo ukupno 526 ispitanika. Ti su pacijenti patili od gubitka daha uslijed različitih vrsta plućnih bolesti. Neki su liječeni opioidnim lijekovima, a neki drugim lijekovima ili placebom. Studije su usporedile gubitke daha da se utvrdi ima li razlike među njima. Neke su studije također pratile vrijeme trajanja tjelovježbe kako bi se uočile moguće razlike. Neki su pacijenti bili liječeni u bolnici, a neki su bili kod kuće.

Ključni rezultati

Pronađeni su dokazi niske kvalitete koji su pokazali prednost primjene opiodnih lijekova na usta i injekcijom za liječenje simptoma gubitka daha. Nije bilo dokaza za opioidne lijekove primijenjene nebulizatorom. Neki su pacijenti doživjeli pospanost, mučninu i povraćanje. Potrebno je više ispitivanja koja uključuju više ljudi da bi se vidio utjecaj na kvalitetu života.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza se ocjenjivala na slijedeći način: jako niska, niska, srednja, visoka. Jako niska kvaliteta dokaza znači nesigurnost u dokaze. Visoka kvaliteta dokaza znači sigurnost u dokaze. U ovom Cochrane sustavnom pregledu dokazi su bili niske i vrlo niske kvalitete. Uključeni su randomizirani kontrolirani pokusi koji su bili zasljepljeni, što znači da sudionici ispitivanja i ljudi koji su očitavali rezultate nisu znali jesu li ispitanici uzimali opioidni lijek ili placebo. Ispitivanja su bila malena (uključen je malen broj ispitanika) i neke studije nisu dale dovoljno informacija da možemo procijeniti jesu li dovoljno kvalitetni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Petra Ružić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information