Usporedba minimalno-invazivne kirurgije i zračenja ili zračenja i kemoterapije za liječenje raka grla u ranom stadiju bolesti

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirali smo dokaze za usporedbu dva načina liječenja raka grla. Prvo liječenje je minimalno invazivna kirurgija, a drugo je samo zračenje ili zračenje kombinirano s kemoterapijom.

Dosadašnje spoznaje

Preko 400.000 slučajeva raka srednjeg dijela grla (orofarinksa) se dijagnosticira svake godine u svijetu, a taj broj se povećava. infekcija grla humanim papiloma virusom (HPV) predstavlja značajan rizični faktor. Rak grla uzrokovan tim virusom pogađa većinom mlađe pacijente, u kojih se bolest otkriva u kasnijem stadiju. Međutim, prisutnost HPV-a je povezana s boljom prognozom.

Do nedavno je prva linija liječenja takvog tipa raka grla uključivala radioterapiju (zračenje) u kombinaciji s kemoterapijom, jer su ranija istraživanja pokazala slične stope preživljenja sa znatno manje nuspojava u usporedbi s kirurškim liječenjem. Međutim, radioterapija se neprestano usavršava i sada omogućuje kompjutersko planiranje te boju terapiju zračenjem. Uz to je kirurgija glave i vrata postala minimalno invazivna pa oba načina liječenja imaju manje nuspojava od ranijih terapijskih pristupa.

Orofarinks ima bitnu ulogu u gutanju, govoru i zaštiti dišnih puteva jer se nalazi na spoju dišnih puteva i probavnog trakta. Najbolje preživljenje je kriteriji prema kojem se odabire način liječenja. Kako su zahvaćeni mlađi pacijenti, sve važnije postaje utvrditi sigurnost nekog oblika liječenja te da ima što manje nuspojava i da uzrokuje što manje invalidnosti nakon završetka liječenja.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do studenog 2016.

Obilježja uključenih istraživanja

Nismo pronašli dovršene studije koje su uspoređivale minimalno invazivnu kirurgiju sa zračenjem ili u kombinaciji s kemoterapijom. Dvije kliničke studije su ispunile kriterije odabira, no još uvijek nisu završene. Prva studija se planira završiti u lipnju 2021. godine, a druga planira započeti uključivanje pacijenata sredinom 2016. godine.

Ključni rezultati

Još nema dovršenih studija za uključivanje u pregled, tako da nema rezultata.

Kvaliteta dokaza i zaključci

Uloga minimalno invazivne kirurgije u liječenju raka grla postaje sve važnija, što se očituje uključivanjem u postojeće nacionalne smjernice u SAD-u. Povećava se i količina dokaza koji idu u prilog minimalno invazivnoj kirurgiji po pitanju preživljenja i manje nuspojava.

Na temelju ovog pregleda literature trenutno ne postoje visokokvalitetni dokazi iz randomiziranih kontroliranih pokusa na pacijentima s rakom grla koji uspoređuju razliku ishoda liječenja minimalno invazivnu kirurgije nasuprot kemoradio terapije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Mirko Gabelica
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information