Intervencije za ženske prijestupnice i ovisnice o drogama

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Procijeniti učinkovitost intervencija u svrhu smanjenja zloupotrebe droge, kriminalnih djela ili oboje, kod žena uključenih u kazneno-pravni sustav.

Ključni rezultati

Nismo sigurni smanjuju li tretmani upotrebu droge, počinjenja kriminalnih djela, ili oboje. Pronađeno je premalo istraživanja koja bi procijenila ima li mjesto tretmana
(npr. sud ili svakodnevna okolina) bilo kakav utjecaj na uspjeh takvih programa. Veličina uzoraka u istraživanjima bila je nedovoljna, kao i pouzdanost prikupljenih dokaza. Potrebna su visokokvalitetna istraživanja kako bi se procijenila učinkovitost različitih programa.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Proučavali smo bilo kakvu intervenciju usmjerenu prema smanjenju zloupotrebe droge, kriminalnih djela ili oboje. Ljudi u kazneno-pravnom sustavu češće imaju iskustva sa zloupotrebom droge, u usporedbi s onima koji nisu u tom sustavu. Većina intervencija koje se koriste u svrhu potpore u rehabilitaciji ovisnika o drogi, usmjerena je na muškarce, a ne na žene. Žene imaju drugačije potrebe u odnosu na muškarce i postojeće programe potrebno je nanovo procijeniti i prilagoditi složenosti problema koji se pojavljuju među ženama, kako bi se smanjila zloupotreba droge, kriminalnih djela ili oboje.

Koji su glavni rezultati?

Pronašli smo 13 istraživanja koja su uključivala 2560 ispitanika. Ta su istraživanja uključivala ispitanike koji su nasumično odabrani kako bi sudjelovali u jednoj od dvije intervencije, a provodila su se uglavnom u Sjedinjenim Američkim Državama. Istraživanja su se provodila u zatvorima i zajednicama. Ispitanici su sudjelovali u različitim intervencijama, a bili su uspoređeni s onima koji nisu primili nikakvu ili su primili uobičajenu intervenciju.
Rezultati su pokazali da:

- u slučajevima kada žene budu pod nadzorom integrativnog tima, nema promjena po pitanju zloupotrebe droge, ponovnih uhićenja ili zatvorske kazne, kada se isto usporedi s uobičajenim tretmanima (dokazi slabe sigurnosti);

- kada žene uzimaju buprenorfin, nije sigurno u kojoj mjeri se smanjuje zloupotreba droge u odnosu na placebo (dokazi vrlo slabe sigurnosti)

- kada žene uzimaju buprenorfin prije puštanja iz zatvora, to može imati malu ili nikakvu razliku u smanjenju upotrebe droga ili kriminalne aktivnosti u usporedbi s uzimanjem buprenorfina nakon puštanja iz zatvora (dokazi male sigurnosti);

- kada se žene bave interpersonalnom psihoterapijom, to može imati malo ili nimalo razlike u smanjenju ponovnog uzimanja droga u usporedbi s psihoedukacijskom intervencijom (dokazi niske sigurnosti);

- kada se žene uključe u terapiju prihvaćanja i obvezivanja, to može imati malo ili nimalo razlike u smanjenju upotrebe droga / apstinencije od upotrebe droga, u usporedbi s kontrolom liste čekanja (dokazi niske sigurnosti);

- kada se žene bave kognitivnim vještinama u usporedbi s intervencijom terapijske zajednice, nismo sigurni hoće li to smanjiti naknadnu upotrebu droga, ponovno uhićenje, počinjenje kriminalnih radnji ili kaznenih djela povezanih s drogom (dokazi vrlo male sigurnosti);

- kada se žene bave kognitivnim vještinama u usporedbi s intervencijom terapijske zajednice, to može smanjiti naknadno uhićenje (ne kršenje uvjetnog otpusta) (dokazi vrlo male sigurnosti);

- kada se žene bave kognitivnim vještinama u usporedbi sa standardnom terapijom, nismo sigurni smanjuje li to naknadnu upotrebu droga (dokazi vrlo male sigurnosti);

- kada se žene uključe u jednu kompjuteriziranu intervenciju, to može imati malu ili nikakvu razliku u smanjenju naknadne upotrebe droga (dokazi niske sigurnosti) u usporedbi s intervencijom uživo;

- kada se žene bave dijalektičkom bihevioralnom terapijom, nismo sigurni smanjuje li se time naknadna upotreba droga u usporedbi sa shemom promicanja zdravlja (dokazi vrlo male sigurnosti);

- kada se žene uključe u program terapijske zajednice, nismo sigurni smanjuje li to naknadnu upotrebu droga i kriminalne aktivnosti u usporedbi s radnim programima nakon puštanja iz zatvora (dokazi vrlo niske do male sigurnosti);

- kada se žene u intenzivni program nakon otpuštanja iz zatvora, to vjerojatno ne smanjuje naknadnu upotrebu droga i kriminalne aktivnosti u usporedbi sa samim zatvorom (dokazi umjerene sigurnosti).

Sva su istraživanja opisala izvore financiranja, koji su uključivali vladine i istraživačke / dobrotvorne zaklade.

Koliko je ažuran ovaj pregled?

Veljača 2019.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ana Grgić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information