Intervencije za prijestupnice koje konzumiraju droge

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Prijestupnice koje konzumiraju droge predstavljaju društveno izdvojenu skupinu u kojoj je učestalost konzumacije droga veća nego u ostatku društva. Broj žena prijestupnica koje su bile u pritvoru zbog kriminalnih radnji počinjenih zbog konzumacije droga se povećava. Zato je važno istražiti koje intervencije djeluju kod žena prijestupnica.

Značajke istraživanja

Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda su pretražili znanstvene baze podataka i internetske izvore u potrazi za randomiziranim kliničkim pokusima (istraživanja u kojima su ispitanici nasumično raspoređeni u jednu od dvije ili više ispitnih skupina) o intervencijama za smanjenje, uklanjanje ili sprječavanje ponavljanih uzimanja droga ili kriminalnih radnji u žena prijestupnica koje uzimaju droge. Autori su uključili žene svih životnih dobi i etničkih pripadnosti.

Ključni rezultati

Autori su pronašli devet studija o ženama prijestupnicama koje uzimaju droge. Tri studije su uključivale procjenu učinkovitosti terapijskih zajednica u usporedbi sa: 1) alternativnim mogućnostima kažnjavanja; 2) programima učenja vještina; 3) programima liječenja zlouporabe droga prema spolu za zatvorenice u usporedbi sa standardnim metodama liječenja. Dvije studije procjenjivale su programe društvenih zajednica; jedna je istražila učinkovitost standardne uvjetne kazne a druga nadziranog uvjetnog kažnjavanja. Dvije studije istražile su učinkovitost programa učenja spoznajnog ponašanja nasuprot uobičajenom liječenju, te kombiniranog programa spoznajnog ponašanja, prihvaćanja i obvezujuće terapije nasuprot uobičajenim listama čekanja. Jedna studija je proučavala farmakološke intervencije u usporedbi s lažnim proizvodima (placebo) i uobičajenim metodama liječenja. Jedna studija je usporedila interpersonalnu psihoterapiju s psihoedukacijskim metodama usmjeravanja pozornosti.

Zaključno, istraživanje pokazuje da psihosocijalne metode liječenja u usporedbi s uobičajenim liječenjem smanjuju ponovne odlaske u zatvor, ali ne i ponovna uhićenja ni zloporabu droga. Autori su utvrdili da individualni postupci liječenja imaju različitu učinkovitost. Pronašli su svega nekoliko studija kojima su procijenili utjecaj okruženja liječenja (na primjer, zajednica ili sud) na učinkovitost programa. Obećavajući rezultati upućuju na učinkovitost psihosocijalnih postupaka liječenja u smanjenju rizika od ponovnog zatvaranja. Autori nisu pronašli podatke o troškovima i isplativosti tih studija. Potrebna su daljnja visokokvalitetna istraživanja da bi se procijenila učinkovitost različitih postupaka liječenja žena prijestupnica koje uzimaju droge. Daljnje informacije o postupcima uključivanja žena u programe o zloporabi droga, zajedno s procjenom isplativosti istraživanja, omogućit će policijskim službenicima pravilan izbor prilagođenih specifičnih programa za žene prijestupnice.

Kvaliteta dokaza

Ovaj pregledni članak ima ograničavajuće čimbenike utoliko što manjkaju podatci u tom području istraživanja, a kvaliteta istraživanja slaba je ili niska. Prikazani su dokazi prikupljeni do svibnja 2014.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Matea Majić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save